Gå til indhold

Skolerejseliste

Her kan du læse om i hvilke tilfælde en skolerejseliste kan benyttes.
EU-skolerejselisten er for skoleelever, der ikke er EU-statsborgere, men som har opholdstilladelse i Danmark, og som skal på et kort ophold eller gennemrejse i et eller flere EU-medlemslande.

En EU-skolerejseliste kan benyttes til skoleelever i alderen ca. 6 år til 22 år i det almene skolesystem:
  • folkeskoler
  • privatskoler
  • gymnasieskoler og
  • HF-kurser

Hvad angår andre skoler, eksempelvis ungdomsskoler og højskoler, beror det på en konkret vurdering, om skolen vil blive anset for omfattet af ordningen.

Hvis eleven er opført på en skolerejseliste, hvor der er påklistret et foto af den pågældende, så behøver eleven ikke visum, pas eller anden rejselegitimation og heller ikke tilbagerejsetilladelse for at deltage i en skolerejse i et EU-land.

Bemærk, at det kun er den originale fortrykte liste, der kan bruges som rejselegitimation/visum.

Hvis eleven, der er statsborger i et land uden for EU, har selvstændigt, gyldigt pas, udfyldes listen blot med elevens navn, cpr-nummer, fødested og nationalitet samt skolens stempel og underskrift af skolelederen. Denne liste – der så fungerer som visum - skal ikke attesteres af Udlændingestyrelsen eller af andre myndigheder. Passet skal medbringes på rejsen.

Hvis eleven ikke har selvstændigt pas, kan listen også bruges som pas. Dette gøres som følger:

  • Listen udfyldes med elevens navn, cpr-nummer, fødested og nationalitet samt skolens stempel og underskrift af skolelederen og forsynes med påklistret, vellignende foto af eleven.
  • Listen skal indsendes til Udlændingestyrelsen til attestation.
  • Efter hjemkomsten skal skolerejselisten indsendes til Udlændingestyrelsen.

Du kan få skolerejselisten udleveret ved at henvende dig til Udlændingestyrelsen på mailadressen [email protected] eller evt. på nærmeste politistation.

Følgende lande er foruden Danmark p.t. tilknyttet ordningen:

Belgien, Cypern, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederlandene, Polen, Portugal, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Har eleven pas og dansk opholdstilladelse enten i form af en opholdssticker i passet eller et opholdskort, kan eleven rejse i hele Schengen-området uden at være opført på en skolerejseliste.

Schengen-landene er: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.