Gå til indhold

Ind- og udrejse

Den 21. december 2007 trådte Ungarn ind i Schengen. Dette betød at grænseposterne ved landegrænserne til Østrig, Slovakiet og Slovenien blev nedlagt.

EU-borgere skal dog stadigvæk medbringe pas, når de rejser indenfor Schengen, da politiet i hvert land har lov til at forlange billeddokumentation. Ambassaden tilråder desuden, at man altid medbringer relevante bilpapirer, hvis man kører i bil til Ungarn.

Pas

Du skal medbringe dit pas når du rejser til Ungarn. Læs her hvordan du fornyr dit pas. 

Våben

Skal du på jagt i udlandet er der regler for, hvordan du skal forholde dig ved både udrejsen, og når du kommer tilbage. Reglerne administreres af politikredsene hvortil ansøgningsblanketten om tilladelse til udførsel skal indsendes. Foregår rejsen med fly er der særlige regler at tage hensyn til, kontakt derfor dit flyselskab i god tid inden afrejse.

Husdyr

Skal du have dit husdyr med på rejsen, bør du sikre dig, at du har de nødvendige attester mv. Læs mere om dette på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Medicin

Skal du have medicin med på rejsen, er der en række forhold, du skal være opmærksom på. Læs her hvordan du skal forholde dig, når du skal have medicin med til udlandet.

Når du rejser ind i Ungarn

Det er ikke kun i Danmark, der er regler for hvor meget du som rejsende må medtage uden at betale told og afgifter. Det land du rejser til har også nogle begrænsninger for, hvad turister og andre må medtage. Det gælder typisk vin, spiritus og tobak.

Du kan læse om toldregler inden for EU på følgende link

Du kan læse om toldregler mellem et EU-land og et ikke-EU-land på følgende link

Når du kommer tilbage til Danmark

Når du kommer tilbage til Danmark, kan du medtage varer til eget brug uden at betale afgifter så længe du holder dig indenfor de vejledende mængder angivet nedenfor. Hvad angår tobaksvarer, spiritus, vin og øl til eget brug følger Danmark EU's vejledende mængder:

Spiritus over 22 pct. og drikkevarer tilsat spiritus:10 liter
Hedvin (fx portvin, sherry og madeira): 20 liter
Bordvin (fx rød-, hvid- og rosévin, heraf højst 60 liter mousserende vin, som fx champagne): 90 liter
Øl:110 liter
Cigaretter:800 stk.

Andre varer: Du kan frit medtage varer købt i andre EU-lande, såfremt de er købt til dit eget brug.

Hvad er eget brug?

Eget brug er, når det kun er dig selv, medlemmer af din husstand eller dine private gæster, der bruger varerne. Hvis du fx sælger varerne i en idrætsklub eller på en arbejdsplads, er de ikke til eget brug, og så skal du betale afgift af varerne. Du skal også betale afgift af varerne, hvis du tager dem med til eller for personer, der ikke er med på rejsen. Hvis du gerne vil have mere end til eget brug, skal du give SKAT besked, inden du rejser fra Danmark.

Hvis du har benzin, diesel og fyringsolie med

Du kan tage mineralolie, som fx benzin, diesel og fyringsolie, med til privat forbrug uden at betale afgift, hvis du opbevarer det i dit køretøjs brændstoftank eller i en reservedunk. Du skal være opmærksom på, at mineralolie også omfatter visse animalske og vegetabilske olier (biobrændstoffer), herunder rapsolie, når de er bestemt til anvendelse som motorbrændstof.

Hvis du har større pengebeløb med

Du skal give SKAT besked, hvis du rejser til eller fra Danmark med et pengebeløb e.l. til en værdi af mere end 10.000 euro. Det svarer til ca. 75.000 kr. Hvis du gerne vil medbringe større pengebeløb kan du få en særlig angivelsesblanket hos SKAT.

Hvis du vil indføre særlige varer

Der gælder særlige regler for:

  • levende dyr
  • narkotika og varer der kan bruges til at producere narkotika
  • lægemidler til mennesker og dyr (du kan tage lægemidler med til eget brug for en kortere periode)
  • våben og sprængstoffer
  • fyrværkeri.

Nogle varer må du ikke tage med pga. sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige eller andre årsager. Andre varer kan du få en særlig tilladelse til at tage med. Hos SKAT kan du få at vide, om der gælder særlige regler for de varer, du gerne vil have med, og om du eventuelt skal søge om en særlig tilladelse.

Fik du svar på dine spørgsmål eller er du i tvivl? Hvis ikke er du velkommen til at ringe til SKAT's kundecenter på telefon 7222 1818.