Gå til indhold

Hvis uheldet er ude

Via menuen til venstre kan du læse om, hvad du kan gøre, hvis du kommer ud for tyveri, sygdom eller andre uforudsete hændelser på din rejse. Find mere information via de to links nedenfor.

Udenrigsministeriet styrker og moderniserer løbende sit kriseberedskab, så danske borgere kan få den bedst mulige hjælp under krisesituationer og uheld i udlandet.

Hvis uheldet er ude

Udenrigsministeriets samlede kriseberedskab

Vigtig information:

Borgere fra Island er også dækket af ambassadens krise-beredskabsplan. I tilfælde af akutte krise- og katastrofesituationer (naturkatastrofer, store ulykker, civile uroligheder, krig og terror m.v.) kan islændinge i Ungarn få bistand af den danske ambassade i Budapest på lige fod med danskere.

I sager om mistede pas, fængslinger, sygdom og dødsfald m.v. skal islændinge, hvor det er muligt, henvende sig til det Islandske konsulat i Budapest.
Det gøres ved henvendelse hos konsul

Ferenc Utassi.
Orbánhegyi út 3
1126 Budapest
Tlf. +36 (1) 488 0128

E-mail: [email protected]