Gå til indhold

Udenrigsministeriet styrker og moderniserer løbende sit kriseberedskab, så danske borgere kan få den bedst mulige hjælp under krisesituationer og uheld i udlandet.

Hvis uheldet er ude

Udenrigsministeriets samlede kriseberedskab

Links

 

Vigtig information:

Borgere fra Island er også dækket af ambassadens krise-beredskabsplan. I tilfælde af akutte krise- og katastrofesituationer (naturkatastrofer, store ulykker, civile uroligheder, krig og terror m.v.) kan islændinge i Ungarn få bistand af den danske ambassade i Budapest på lige fod med danskere.

I sager om mistede pas, fængslinger, sygdom og dødsfald m.v. skal islændinge, hvor det er muligt, henvende sig til det Islandske konsulat i Budapest.
Det gøres ved henvendelse hos konsul

Ferenc Utassi.
Orbánhegyi út 3
1126 Budapest
Tlf. +36 (1) 488 0128

E-mail: [email protected]

Links

Udenrigsministeriet styrker og moderniserer løbende sit kriseberedskab, så danske borgere kan få den bedst mulige hjælp under krisesituationer og uheld i udlandet.

Hvis uheldet er ude

Udenrigsministeriets samlede kriseberedskab

Links

 

Vigtig information:

Borgere fra Island er også dækket af ambassadens krise-beredskabsplan. I tilfælde af akutte krise- og katastrofesituationer (naturkatastrofer, store ulykker, civile uroligheder, krig og terror m.v.) kan islændinge i Ungarn få bistand af den danske ambassade i Budapest på lige fod med danskere.

I sager om mistede pas, fængslinger, sygdom og dødsfald m.v. skal islændinge, hvor det er muligt, henvende sig til det Islandske konsulat i Budapest.
Det gøres ved henvendelse hos konsul

Ferenc Utassi.
Orbánhegyi út 3
1126 Budapest
Tlf. +36 (1) 488 0128

E-mail: [email protected]

Links