Gå til indhold

Ambassaden i Budapest søger en praktikant til efteråret 2023

Ambassaden tilbyder en praktikstilling i den politiske og økonomiske afdeling fra den 1. august 2023 til den 31. januar 2024. Ansøgningsfristen er den 10. februar 2023.

Er du er interesseret i et spændende praktikophold i Ungarn, hvor der generelt er stor interesse for den økonomiske og politiske udvikling i landet?

EU har gennem længere tid særligt haft fokus på Ungarn bl.a. pga. den såkaldte Artikel 7-procedure, der omhandler EU-landenes overholdelse af EU’s grundlæggende værdier og retsstatsprincipper.

EU har de seneste to år skruet bissen på over for Ungarn med det nye EU-værktøj: retsstatsmekanismen. I december 2022 gjorde EU for første gang brug af mekanismen og har nu tilbageholdt et større beløb til Ungarn, indtil de forbedrer konkrete elementer relateret til bl.a. korruption i landet.

Efteråret 2023 vil sandsynligvis også bære præg af Ungarns håndtering af landets stigende inflation og den nuværende energi- og forsyningskrise samt den løbende udvikling af situationen i nabolandet Ukraine.

Under praktikopholdet vil du opnå indblik i, hvordan den danske udenrigstjeneste arbejder i praksis. Ambassaden er præget af et godt arbejdsklima og et stærkt sammenhold, hvor vi hjælper hinanden på tværs.

Som ambassadens praktikant vil du få rig mulighed for at arbejde selvstændigt inden for bl.a. politiske problemstillinger og dagsaktuelle samfundsforhold, særligt i forhold til EU og NATO. Samtidig vil du have mulighed for sparring ift. praktikrapport og jævnlig dialog med din supervisor om dine arbejdsopgaver. Hertil vil du på nært hold kunne følge den offentlige debat i det ungarske samfund.

Tillige vil du få mulighed for at følge udviklingen i nabolandet Slovenien tæt, da Slovenien er sideakkrediteret til ambassaden i Ungarn. Under opholdet vil der være mulighed for at indgå i et internationalt socialt netværk med bl.a. praktikanter fra andre ambassader.

Fokus på politik og økonomi

Du kommer primært til at beskæftige dig med opgaver inden for ambassadens generelle arbejdsområder med særligt fokus på varetagelse af Danmarks udenrigspolitiske og økonomiske interesser samt bilaterale forhold til Ungarn og Slovenien. Arbejdsopgaverne vil bl.a. omfatte:

  • Bidrage til udarbejdelse af ambassadens indberetninger om indenrigspolitiske spørgsmål og ungarske og slovenske holdninger til bl.a. EU og NATO
  • Medvirke til besvarelse af henvendelser om danske samfundsforhold

  • Deltagelse i møder, briefinger, konferencer og andre arrangementer

  • Bistå ved tilrettelæggelse og gennemførelse af besøg i Ungarn af danske foreninger, gymnasieklasser, universiteter mm.

  • Løbende medieovervågning af Ungarns og Sloveniens politiske, økonomiske og sociale forhold

  • Bidrage til ambassadens kommunikationsindsats, herunder Facebook og hjemmeside

Kvalifikationer

Du skal være i gang med en samfundsvidenskabelig eller anden relevant uddannelse, gerne på kandidatniveau. Du må endnu ikke have færdiggjort en akademisk uddannelse på MA-niveau. Godt kendskab til IT-systemer samt gode skriftlige og mundtlige kompetencer på dansk og engelsk forudsættes. Endvidere forventes det, at du er en holdspiller, er opsøgende og har gode kommunikative evner.

Praktiske oplysninger

Praktikopholdet varer 6 måneder og er ulønnet. Du vil dog få dækket dokumenterede udgifter på op til DKK 3.000 om måneden. Ambassaden kan endvidere være behjælpelig med at finde bolig. Der vil under praktikopholdet blive givet mulighed for at skrive en praktikopgave med henblik på at sikre meritoverførsel.

Har du yderligere spørgsmål, kan du rette henvendelse til souschef Clara Johanne Møller-Simonsen ([email protected]) eller til Political Officer Christinna Weyergang Ladegaard ([email protected]).

Ansøgningen skal skrives på dansk og sendes inden den 10. februar 2023 via mail til:

Royal Danish Embassy
Att: Clara Johanne Møller-Simonsen
E-mail:
[email protected]
Souschef Clara Johanne Møller-Simonsen sættes i CC (
[email protected])