Spring til indhold

Pas til børn

Børn kan ikke længere optages i forældres pas, og de skal derfor have eget pas uanset alder. Ambassaden i Budapest kan udstede pas til børn under 12 år.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at barnet skal møde op personligt i forbindelse med pasudstedelsen.

Fælles forældremyndighed

Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til udstedelse af pas. Samtykkeerklæring kan udfyldes online og underskrives ved brug af NemID her.

Angives det, at kun den ene part har forældremyndigheden, skal dette dokumenteres.

Ved udstedelse af pas, skal du skal medbringe:

- Barnets nuværende pas

- Forældrenes pas

- Pasfotos

- Kontanter (HUF) 

Særligt ved barnets første pas

Hvis du er dansk statsborger og er blevet forældre, mens du opholder dig i udlandet, skal dit barn have et dansk pas for at rejse.

Ved udstedelse af barnets første pas, skal du medbringe:

- Barnets fødselsattest

- Eventuelt forældrenes vielsesattest (hvis gift)

- Forældrenes pas

- Pasfotos

- Kontanter (HUF)

Gyldighed

Pas til 0-2-årige er gyldige i 2 år

Pas til børn og unge i alderen 2-18 år er gyldige i 5 år.

Ambassaden gør i øvrigt opmærksom på, at barnet ikke vil få tildelt et dansk personnummer, hvis det er født i udlandet og ikke har været bosat i Danmark. Dansk personnummer tildeles først efter tilmelding til det danske folkeregister.

Ambassadens åbningstider: 

For konsularsager (inkl. pashenvendelse):

Mandag - Fredag: 10.00 - 12.00

 

Det er dog muligt at aftale en tid inden for ambassadens åbningstider

 

For telefonisk henvendelse:
Mandag - Torsdag: 10.00 - 15.00
Fredag: 10.00 - 12.00