Spring til indhold

Ambassadørens velkomst

Velkommen til hjemmesiden for den danske ambassade i Budapest.

Det er med stor entusiasme og nysgerrighed, at jeg overtog ambassadørposten for Danmark i Ungarn d. 1. september 2016. Jeg kommer med erfaring fra andre ambassadørposter heriblandt Sarajevo og Tallinn, og jeg ser frem til at styrke de bilaterale relationer mellem Danmark og Ungarn yderligere.

Mange danske virksomheder er allerede etableret i Ungarn. De bidrager til at skabe økonomisk vækst for både Danmark og Ungarn. Med hjælp fra vores handelsafdeling har mere end hundrede danske virksomheder fundet ungarske samarbejdspartnere og vores handelsafdeling er altid rede til at rådgive om konkrete muligheder på basis af den ekspertise vi gennem årene har opbygget om ungarsk erhvervsliv og markedsmulighederne.

Ambassadens fornemste opgave at varetage danske interesser og at bistå danske statsborgere, virksomheder og myndigheder i Ungarn. Samtidig er det et naturligt led i varetagelsen af danske interesser at udbrede kendskabet til Danmark - til danske samfundsforhold, danske holdninger og værdier og dansk kultur.

Målet for ambassaden er at skabe størst mulig værdi for Danmark og danske interesser. I kan følge vores aktiviteter her på hjemmesiden, på Facebook eller på Twitter, hvor vi er aktive.

Ambassadens medarbejdere står alle til rådighed med yderligere oplysninger og vejledning.

Kirsten Geelan

Ambassadør