Gå til indhold

nemid

Fra 1. juli 2010 hedder den digitale signatur NemID. Den nye digitale signatur er udviklet af DanID, efter kontrakt med ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Danske statsborgere bosat i udlandet samt udenlandske statsborgere med dansk rejsedokument gyldigt for tilbagerejse til Danmark, kan vælge at får NemID ved at registrere sig online og afhente den midlertidig adgangskode på den danske ambassade.

Læs mere om NemID her

Borgere i udlandet kan bestille NemID ved at klikke her

Om bestilling

NemID bruges som et elektronisk bevis på, hvem du er. Derfor er vi nødt til at være sikre på din identitet, og du skal i bestillingen af NemID indtaste nogle oplysninger om dig selv. Nogle er obligatoriske, andre oplysninger kan du indtaste, hvis du vil have adgang til ekstra funktioner og hjælp.

Cpr-nummer

Dit cpr-nummer bliver brugt til at identificere dig, eftersom din adresse ikke kan slås op i folkeregisteret, da du er bosiddende i udlandet. Derudover bruges cpr-nummeret til at sikre, at NemID kun udstedes til nulevende personer over 15 år, som er danske statsborgere eller borgere med et dansk cpr-nummer.

Som udenlandsdansker kan du enten vælge at få NemID ved personligt fremmøde på et borgerservicecenter i en kommune i Danmark eller foretage registrering online og afhente den midlertidige adgangskode på en dansk repræsentation i udlandet, se nedenfor.

E-mail-adresse

Hvis du har en e-mail-adresse, kan du indtaste den i forbindelse med bestillingen af NemID. E-mail-adressen vil blive brugt i forbindelse med selvbetjening, fx ved fornyelse eller spærring af dit OCES-certifikat. Du kan også benytte e-mail ved henvendelse til support.

Mobilnummer

Du kan modtage information på din mobiltelefon i forbindelse med support på NemID. Indtast dit mobilnummer og få hurtig service.

Pasnummer

Du skal indtaste dit pasnummer da der tjekkes, om dit pasnummer og dit cpr-nummer matcher. Du bliver hermed sikret mod, at andre, der kender dit cpr-nummer, kan bestille NemID i dit navn.

Adresse

Du skal skrive en postadresse. Din adresse bruges for at kunne sende dig nøglekort og evt. brevet med din midlertidige adgangskode.

Afhentningssted for midlertidig adgangskodebrev

Du kan vælge, hvor du ønsker at afhente brevet med den midlertidige adgangskode. Afhentningsstedet er en dansk repræsentation, et konsulat eller en ambassade i nærheden af, hvor du opholder dig i udlandet. Bemærk i øvrigt, at der af Udenrigsministeriet pålægges et gebyr på 195 kr. for udleveringen, og at du skal fremvise gyldigt dansk pas ved afhentningen af den midlertidige adgangskode. Er du i Danmark på besøg, kan du også vælge en kommune i Danmark som afhentningssted. Hvis du er i Danmark, kan du også få straksudstedt dit NemID på et borgerservicecenter i en kommune eller skattecenter. Afhentning og straksudstedelse i Danmark er gratis.

Har du digital signatur i dag?

Hvis du allerede har digital signatur, har du enten allerede været mødt personligt frem, eller din folkeregisteradresse er blevet verificeret. Derfor kan du bruge din eksisterende digitale signatur som supplerende legitimation, og du behøver ikke møde personligt frem og afhente den midlertidige adgangskode. Du vil i så fald få både midlertidig adgangskode og nøglekort tilsendt.

Accept af regler for NemID

Inden udstedelsen af NemID skal du gennemlæse og acceptere Regler for NemID. Betingelserne beskriver de vilkår, der gælder for NemID og for det tilknyttede OCES-certifikat.