Gå til indhold

Den Danske Ambassade i Budapest søger to politisk interesserede praktikanter til efteråret 2024

Er du interesseret i et unikt praktikophold i Budapest under det ungarske EU-formandskab?

Fra 1. juli overtager Ungarn formandskabet for EU, og derfor står Den Danske Ambassade over for en spændende og travl periode med bl.a. ministerbesøg og højpolitiske sager i EU.

Ungarn er allerede et land med stor politisk bevågenhed i EU. Landet har igennem en længere periode stået over for tilbageholdte midler fra EU-kommissionen på grund af udfordringer relateret til retsstatsprincipper. Den ungarske regering har desuden skabt politisk drama på den europæiske scene ved bl.a. at modsætte sig militær støtte til Ukraine. Ungarn indtager generelt en særlig politisk position mellem øst og vest og arbejdet vil ud over retsstatsproblematikkerne sandsynligvis også bære præg af EU’s migrationspolitik, LGBT+-rettigheder, NATO-samarbejde og sammensætningen af EU efter EP- og lokalvalg i juni. 

Arbejdet på Den Danske Ambassade i Budapest er derfor sjældent kedeligt og vil uden tvivl heller ikke være det til efteråret.

Under praktikopholdet vil du opnå indblik i, hvordan den danske udenrigstjeneste arbejder i praksis. Ambassaden er præget af et godt arbejdsklima og et stærkt sammenhold, hvor vi hjælper hinanden på tværs. Som en af ambassadens praktikanter vil du få rig mulighed for at arbejde selvstændigt inden for bl.a. politiske problemstillinger og dagsaktuelle samfundsforhold, særligt i forhold til EU og NATO. Samtidig vil du have mulighed for sparring ift. praktikrapport og jævnlig dialog med din supervisor om dine arbejdsopgaver. Hertil vil du på nært hold kunne følge den offentlige debat i det ungarske samfund. Tillige vil du få mulighed for at følge udviklingen i nabolandet Slovenien tæt, da Slovenien er sideakkrediteret til ambassaden i Ungarn. Under opholdet vil der være mulighed for at indgå i et internationalt socialt netværk med bl.a. praktikanter fra andre ambassader.

Fokus på politik og økonomi
Du kommer primært til at beskæftige dig med opgaver inden for ambassadens generelle arbejdsområder med særligt fokus på varetagelse af Danmarks udenrigspolitiske og økonomiske interesser samt bilaterale forhold til Ungarn og Slovenien. Da vi søger to praktikanter, vil opgaverne blive fordelt på baggrund af kompetencer og interesser. Arbejdsopgaverne vil bl.a. omfatte:

  • èBidrage til udarbejdelse af ambassadens indberetninger om indenrigspolitiske spørgsmål og ungarske og slovenske holdninger til bl.a. EU og NATO
  • èBistå med ministerbesøg fra Danmark
  • èDeltagelse i møder, briefinger, konferencer og andre arrangementer
  • èBistå ved tilrettelæggelse og gennemførelse af besøg i Ungarn af danske foreninger, gymnasieklasser, universiteter mm.
  • èLøbende medieovervågning af Ungarns og Sloveniens politiske, økonomiske og sociale forhold
  • èBidrage til ambassadens kommunikationsindsats, herunder Facebook og hjemmeside.

Kvalifikationer
Du skal være i gang med en samfundsvidenskabelig eller anden relevant uddannelse, gerne på kandidatniveau. Du må endnu ikke have færdiggjort en akademisk uddannelse på MA-niveau. Godt kendskab til IT-systemer samt gode skriftlige og mundtlige kompetencer på dansk og engelsk forudsættes. Endvidere forventes det, at du er en holdspiller, er opsøgende og har gode kommunikative evner.

Praktiske oplysninger
Praktikopholdet varer 6 måneder og er ulønnet. Du vil dog få dækket dokumenterede udgifter på op til DKK 3.000 om måneden. Der vil under praktikopholdet blive givet mulighed for at skrive en praktikopgave med henblik på at sikre meritoverførsel.

Har du yderligere spørgsmål, kan du rette henvendelse til politisk medarbejder Christinna Weyergang Ladegaard ([email protected])

Ansøgningen skal skrives på dansk og sendes inden den 8. februar kl. 12.00 via mail til:

Royal Danish Embassy
Att: Clara Johanne Møller-Simonsen
E-mail:
[email protected]
Sæt souschef
Clara Johanne Møller-Simonsen i CC ([email protected])