Gå til indhold

markedregulering

Her kan du læse om told og afgifter, importregler og mulighederne for eksportteknisk rådgivning.

Told og afgifter

Toldopkrævning og toldprocedurer afvikles i overensstemmelse med det fælles EU-toldkodeks. Ligeledes er det toldsatserne i den fælles EU-importtarif, der anvendes ved fortoldning af varer, der ikke er i fri omsætning. Moms i forbindelse med inter-EU-handel afregnes efter reglerne i den fælles EU-momsordning. Det samme gælder for så vidt angår EU-harmoniserede punktskatter (forbrugsafgifter). Ikke-EU-harmoniserede punktskatter opkræves efter reglerne i den nationale skattelovgivning.

Øvrige importbestemmelser for indførsel af varer fra tredjelande følger af de fælles EU-regler, der for eksempel fastsætter hvilke kvantitative begrænsninger der gælder for specifikke produkter, bortset fra tilfælde, hvor der midlertidigt er givet dispensation til fravigelse af de fælles regler.

Ungarn har flere momssatser. Den generelle moms er på 20%. På bl.a. fødevarer, bøger og en række offentlige serviceydelser er satsen 15% og på medicin 5%. Eksport, finansielle ydelser, forsikring, husleje, radio- og TV-licenser, postservice samt en række andre serviceydelser er fritaget for moms.

Patent, varemærker og rettigheder

Reglerne for produktrettigheder, som patent, varemærke og mønsterbeskyttelse er med national tilpasning de samme som gælder i det øvrige EU. Nærmere vejledning vedrørende patent- og varemærkebestemmelser i EU kan findes hos

Patent- og Varemærkestyrelsen på adressen: http://www.dkpto.dk/

Importregler

Importbestemmelser for indførsel af varer fra tredjelande følger af de fælles EU-regler, der for eksempel fastsætter, hvilke kvantitative begrænsninger der gælder for specifikke produkter, bortset fra tilfælde, hvor der midlertidigt er givet dispensation til fravigelse af de fælles regler.

EU's fælles told og fortoldningsbestemmelser

EU's fælles momsordning

Eksportteknisk rådgivning

Vores eksporttekniske rådgivning kan hjælpe din virksomhed med oplysninger om told- og eksporttekniske forhold på eksportmarkederne. Rådgivningen drejer sig typisk om:

  • Told, toldforhold og -analyser, tariffer og afgifter
  • Dokumentkrav 
  • Valutabestemmelser
  • Import- eller eksportlicenser 
  • Transportbestemmelser
  • Tekniske forholdsregler om obligatoriske mærknings- og produktbestemmelser
  • Forsikringsforhold

Vi rådgiver både om varer og tjenesteydelser, uanset om der er tale om danskproducerede varer eller varer fra et andet oprindelsesland. Eksportteknisk rådgivning kan ligeledes bidrage med vurderinger af handelsbarrierer.

Rådgivningen ydes mod timebetaling. Hvis opgaven kan klares inden for én time, så er rådgivningen gratis.

 For yderligere informationer se The Trade Councils hjemmeside

Kontakt