Spring til indhold

Coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Ungarn.

Senest opdateret 22-10-2020 kl. 11.51.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Ungarn.

Læs rejsevejledningen for Ungarn.

Information om konkrete restriktioner i Ungarn opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Ungarn, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside  

Rejseråd til erhvervsrejse

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Ungarn.

Det er bl.a. turistrejser, der anses for at være ikke-nødvendige rejser. Erhvervsrejser anses derimod ofte for at være nødvendige rejser, hvorfor erhvervsrejsende som udgangspunkt godt kan rejse i den aktuelle situation.

Det er derfor op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. Hvis virksomheden vurderer, at en konkret rejse er en nødvendig rejse, er det vigtigt, at der også foretages en konkret og individuel risikovurdering af rejsen i dialog med den enkelte medarbejder. Vi opfordrer altid virksomheden til at holde sig opdateret om lokale rejserestriktioner i forbindelse med planlægning af erhvervsrejser.

Den enkelte virksomhed bør anlægge et forsigtighedsprincip for at minimere risikoen for, at virksomhedens medarbejdere bliver smittet med ny coronavirus/COVID-19 i udlandet.

Virksomheden og den enkelte medarbejder bør derfor følge vores rejseråd til erhvervsrejser.

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Indrejserestriktioner

1. september indførte Ungarn et generelt indrejseforbud for udenlandske statsborgere. Således er den generelle regel, at udenlandske statsborgere ikke har mulighed for at indrejse i Ungarn fra 1. september, medmindre indrejse sker med et anerkendelsesværdigt formål. Se liste over anerkendelsesværdige formål nedenfor.

Udenlandske rejsende vil blive bedt om at udfylde en karantæneformular på Budapest lufthavns hjemmeside. Formularen skal udfyldes forinden afrejse.

Udenlandske rejsende, som forbydes indrejse, må vente i lufthavnen på deres afgang i specialdesignede transitområder. Der vil være tæpper, ubegrænset WIFI og, hvis nødvendigt, mundbind.

Den ungarske regering har meddelt, at man forventer, at indrejseforbuddet som minimum vil gælde indtil d. 31. oktober.

Informationen opdateres løbende.

Karantæneregler

Ungarske statsborgere, eller borgere med ungarsk opholdstilladelse og/eller adresse, visum, borgere med ungarske familiemedlemmer, der vender tilbage fra udlandet skal undergå 10 dages obligatorisk karantæne ved hjemkomst til Ungarn, medmindre de kan fremvise to negative COVID-19-tests med 48 timers mellemrum. Disse to tests skal være foretaget inden for maksimalt 5 dage. Den ene test kan foretages i Schengen-området samt i USA og Canada. Den anden test skal foretages i Ungarn.

Ungarske statsborgere kan vende hjem efter udenlandske forretningsrejser uden restriktioner. På samme vis tillades udenlandske statsborgere at indrejse i Ungarn i forbindelse med forretningsrejse, uden restriktioner. Det anbefales dog, at man medbringer alle officielle dokumenter for forretningsrejsen (f.eks. invitation fra det ungarske firma).

Interne rejserestriktioner

Der er ikke indført interne rejserestriktioner i Ungarn.

Undtagelser fra indrejseforbuddet

Undtaget for indrejseforbuddet er:

 • Transport af gods.
 • Indrejse med tjenstlige pas (herunder diplomatpas).
 • Hvis det kan bevises uden nogen tvivl, at man ved indrejse har haft COVID-19, og er blevet raskmeldt inden for de seneste 6 måneder.
 • Pendlere, der krydser ungarske grænse for arbejdsformål, og hvis de samtidig lever indenfor 30 km fra den ungarske grænse, og rejser tilbage til oprindelseslandet indenfor 24 timer. Derudover skal de have bevis for ansættelse i Ungarn.
 • Transit: Hvis man ved en helbreds-screening ved indrejse ikke viser tegn på sygdom, kan man køre transit gennem Ungarn, hvis man samtidig har bevis for sin endelige destination. Under transit må man ikke undvige fra bestemte ruter, og man må maksimalt befinde sig i Ungarn i 24 timer.
 • Forretningsrejser. Det anbefales dog, at man medbringer alle officielle dokumenter for forretningsrejsen (f.eks. invitation fra det ungarske firma).
 • Professionelle sportsfolk, som har en officiel invitation til deltagelse i sportsbegivenheder i Ungarn.
 • Udenlandske statsborgere der arbejder i kulturelle institutioner kan indrejse i Ungarn under samme vilkår som ungarske statsborgere.

Anerkendelsesværdige formål

Derudover kan følgende formål ligeledes undtages fra indrejseforbuddet, hvis det kan bevises, at man har et anerkendelsesværdigt formål såsom:

 

  • Skal møde for retten
  • Forretningsaktivitet eller anden form for arbejde direkte relateret til eller understøttet af regeringsinstitutioner eller –autoriteter.
  • Har en aftale ved læge eller anden medicinsk behandling. Kræver et officielt brev fra den lægelige institution, som man har aftale ved.
  • Studerende har behov for officielt dokument fra uddannelsesinstitutionen, der påviser, at den pågældende er studerende ved institutionen.
  • Rejse for individer ansat inden for fragtbranchen. Rejse før eller efter aftale om aflevering/afsætning af varer/fragt.
  • Deltagelse i familiebegivenheder såsom bryllup, dåb og begravelse.
  • Pleje af nært familiemedlem.
  • Deltagelse i sportsbegivenheder på højt niveau samt deltagelse i kulturelle eller kirkerelaterede begivenheder. Det er dog et krav, at man forlader Ungarn igen indenfor 72 timer. De samme regler gælder for udenlandske statsborgere der skal optræde eller arbejde på kulturelle begivenheder.
  • Derudover vil andre formål kunne undergå en konkret vurdering.

Indrejseforespørgsler skal indsendes på det ungarske politis hjemmeside  og akkompagneres med officielle dokumenter.

Det er ikke længere et krav, at forretningsrejsende skal udfylde det ungarske politis formular. Forretningsrejsende bør medbringe officielle dokumenter (f.eks. invitation fra den ungarske virksomhed, der er planlagt besøg hos), og vise disse dokumenter ved den ungarske grænse. Forretningsrejsende skal ikke fremvise to negative coronatest, eller undergå 10-dages karantæne. Forretningsrejsende skal forlade Ungarn igen indenfor maksimalt 3 dage.  

Transitmuligheder

Udenlandske statsborgere kan transitere gennem Ungarn, hvis der ved en obligatorisk screening ikke udvises symptomer for COVID-19 infektion. Derudover skal man ved transit gennem Ungarn efterleve følgende kriterier:

Transit gennem Ungarn sker efter de gældende Schengen-regler.

Ved indrejsen til Ungarn skal man fremvise bevis for formålet med rejsen og endelig destination.

Endelig skal man fremvise bevis for, at man kan indrejse i det næste land på ens rejse, herunder landet for ens endelige destination.

På det ungarske politis hjemmeside kan der findes information omkring tilgængelige ruter og grænser: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo

Transit gennem Ungarn er kun mulig via udvalgte ruter og grænseovergange som kan ses her.

Ved ankomst til den ungarske grænse, vil der være mulighed for, at ens temperatur tjekkes, og spørgsmål omkring ens helbred kan forekomme. Hvis man ikke udviser symptomer på COVID-19 er indrejse i Ungarn muligt. Dernæst udleveres et særligt klistermærke, som skal i forruden af bilen samt en rute over de tilladte stoppesteder (restauranter, toiletter o.l.). Det er kun tilladt at gøre stop af sundhedsmæssige/tekniske grunde (f.eks påfyldning af benzin) på udvalgte rastepladser.

Det er ikke lovligt at opholde sig mere end 24 timer i Ungarn i forbindelse med transit.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Udgangsforbud

Der er ikke indført udgangsforbud i Ungarn.

Forsamlingsforbud

Det generelle forbud mod offentlige arrangementer er blevet ophævet d. 18. juni. Der er dog fortsat forbud mod musikarrangementer med over 500 tilskuere.
Der kan være sædebegrænsninger og lignende i fx biografer, teatre og til sportsarrangementer.

Mundbind

Det er obligatorisk at bære mundbind i Ungarn, når man kører med offentligt transport, opholder sig i butikker, biografer, teatre eller sundhedsinstitutioner. Mundbind skal dække både næse og mund, men må gerne være f.eks. et tørklæde. Børn under 6 år er undtaget.

Der kan lokalt også være anbefaling om mundbind andre steder.
I Budapest anbefales det f.eks. at bære mundbind i taxier og på markeder.

Du kan få en bøde på mellem 100 - 3.100 DKK, hvis du ikke overholder kravet om mundbind når du kører med offentligt transport, opholder dig i butikker, biografer, teatre eller sundhedsinstitutioner.

Nedlukning / Genåbning

Skoler og universiteter har været lukkede og der har været benyttet fjernundervisning frem til skoleårets afslutning d. 15. juni. Skolerne og universiteterne åbnede op som planlagt d. 1. september. Pr. 1. oktober tjekkes elever og læreres temperatur, når de ankommer til en skole eller universitet.

Restauranter, caféer og barer skal lukke senest kl. 23. Personale skal benytte mundbind ved servering.

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte din rejseforsikring.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.
 
Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne, bør du følge deres anvisninger.

De ungarske myndigheder anbefaler følgende:
- Hvis du er syg hold dig hjemme
- Hvis du har symptomer på COVID-19, skal du kontakte en praktiserende læge telefonisk eller ringe til den nationale hotline på +36 80 277 455 / +36 80 277 456

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet. 
 
Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Udrejse af Ungarn

Der er forskellige rejsemuligheder fra Ungarn til Danmark.

Fly: Grundet det generelle indrejseforbud i Ungarn, er der i hovedreglen ingen direkte fly mellem Ungarn og Danmark, med undtagelse af enkelte sporadiske afgange.

Tog: Der er ingen direkte togforbindelser mellem Danmark og Ungarn, men man kan rejse via f.eks. München eller Wien.  

Bil: Det er også muligt at rejse mellem Ungarn og Danmark med bil. Der er dog færre åbne grænseovergange, og du skal være meget opmærksom på restriktioner / indrejseforbud i de lande, som du skal passere igennem.

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark.  Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

 

 

Indrejse i Danmark

Der blev indført kontrol ved alle Danmarks grænser lørdag den 14. marts 2020 kl. 12.00 som led i indsatsen for at hæmme spredningen af COVID-19.

Spørgsmål om indrejse i Danmark skal rettes til Rigspolitiet.

Du kan finde svar på spørgsmål om indrejserestriktioner i Danmark på Rigspolitiets COVID-19 hjemmeside.

Du kan også kontakte Politiets hotline vedrørende indrejse i Danmark: +45 7020 6044.

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark.  Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

 

 

Mere information

Lokale myndigheders hjemmesider:

- Officielle hjemmeside om COVID-19 (kun på ungarsk)
- Informationsside fra regeringen (på engelsk)
- Informationsside vedrørende Budapest (på engelsk)
- Sundhedsmyndigheder (kun på ungarsk)

Lokale myndigheders hotlines:

COVID-19 hotline: +36 80 277 455 / +36 80 277 456
Ungarske Udenrigsministerium: +36 80 36 80 36

Lokale nyhedsmediers hjemmesider:

- http://hungarymatters.hu/
- https://index.hu/english/
- https://hungarytoday.hu/

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden i Ungarn inden for almindelig åbningstid.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Ungarn eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Bestilling af NemID-nøglekort

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

HENT APP’EN REJSEKLAR

I app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.