Spring til indhold

Coronavirus/COVID-19 i Ungarn

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Ungarn.

Senest opdateret 05-03-2021 kl. 14:00.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele Ungarn for at minimere risikoen for smittespredning med nye COVID-19 varianter. Vi fraråder dermed også erhvervsrejser, men med visse undtagelser.

Læs rejsevejledningen for Ungarn.

Information om konkrete restriktioner i Ungarn opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Ungarn, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside  

Rejseråd til erhvervsrejse

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele Ungarn. Vi fraråder dermed også erhvervsrejser, men med visse undtagelser.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Læs vores rejseråd til erhvervsrejser

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Læs om rejserestriktioner og lokale restriktioner nedenfor.

Indrejserestriktioner for erhvervsrejsende

Ungarn har indført indrejseforbud for rejsende fra Danmark, men man kan som erhvervsrejsende indrejse i Ungarn uden restriktioner.

Det anbefales dog, at man medbringer mødeinvitationen fra den virksomhed man skal besøge. 

Hvor det før gjaldt, at enhver borger i Ungarn, der rejste til udlandet på forretningsrejse, kunne vende tilbage til Ungarn uden begrænsninger, er det nu kun personer, der vender tilbage fra et EU-medlemsland, et EØS-medlemsland, Storbritannien, USA, Kina, Rusland, Indien, Indonesien, Israel, Japan, Sydkorea, Tyrkiet, Ukraine, Singapore, Bahrein og De Forenede Arabiske Emirater, der kan vende tilbage uden restriktioner. 

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger. De nuværende lokale restriktioner gælder indtil videre frem til d. 22. marts 2021.

Indrejserestriktioner

Ungarn har indført et generelt indrejseforbud for udenlandske statsborgere. Den ungarske regering har meddelt, at indrejseforbuddet gælder på ubestemt tid pga. Covid-19. Udenlandske statsborgere har dermed ikke mulighed for at indrejse i Ungarn, medmindre indrejse sker med et anerkendelsesværdigt formål. Se liste over anerkendelsesværdige formål nedenfor.

Udenlandske rejsende vil blive bedt om at udfylde en karantæneformular på Budapest lufthavns hjemmeside. Formularen skal udfyldes forinden afrejse.

Udenlandske rejsende, som forbydes indrejse, må vente i lufthavnen på deres afgang i specialdesignede transitområder. Der vil være tæpper, ubegrænset WIFI og, hvis nødvendigt, mundbind.

Den ungarske regering genindførte nødretstilstanden, som set i foråret, den 4. november 2020. Nødretstilstanden genindføres som respons på den seneste tids negative Covid-19-udvikling. Nødretstilstanden vil i udgangspunktet vare 90 dage. Nødretstilstanden betyder bl.a., at regeringen kan indføre nye regler og restriktioner med meget kort varsel.

Informationen opdateres løbende.

Karantæneregler

Ungarske statsborgere, eller borgere med ungarsk opholdstilladelse og/eller adresse, visum, borgere med ungarske familiemedlemmer, der vender tilbage fra udlandet skal undergå 10 dages obligatorisk karantæne ved hjemkomst til Ungarn, medmindre de kan fremvise to negative COVID-19-tests med 48 timers mellemrum. Disse to tests skal være foretaget inden for maksimalt 5 dage. Den ene test kan foretages i Schengen-området samt i USA og Canada. Den anden test skal foretages i Ungarn.

Ungarske statsborgere kan vende hjem efter udenlandske forretningsrejser uden restriktioner. På samme vis tillades udenlandske statsborgere at indrejse i Ungarn i forbindelse med forretningsrejse, uden restriktioner. Det anbefales dog, at man medbringer alle officielle dokumenter for forretningsrejsen (f.eks. invitation fra det ungarske firma).

Udenlandske statsborgere vil blive bedt om at oplyse en midlertidig eller permanent adresse i Ungarn, hvor en obligatorisk karantæne på 10 dage skal tilbringes. De obligatoriske karantæneregler gælder dog ikke for rejsende der er undtaget indrejseforbuddet eksempelvis forretningsrejsende.

Interne rejserestriktioner

Der er ikke indført interne rejserestriktioner i Ungarn.

Undtagelser fra indrejseforbuddet

Undtaget for indrejseforbuddet er:

 • Transport af gods.
 • Indrejse med tjenstlige pas (herunder diplomatpas).
 • Hvis det kan bevises uden nogen tvivl, at man ved indrejse har haft COVID-19, og er blevet raskmeldt inden for de seneste 6 måneder.
 • Pendlere, der krydser ungarske grænse for arbejdsformål, og hvis de samtidig lever indenfor 30 km fra den ungarske grænse, og rejser tilbage til oprindelseslandet indenfor 24 timer. Derudover skal de have bevis for ansættelse i Ungarn.
 • Transit: Hvis man ved en helbreds-screening ved indrejse ikke viser tegn på sygdom, kan man køre transit gennem Ungarn, hvis man samtidig har bevis for sin endelige destination. Under transit må man ikke undvige fra bestemte ruter, og man må maksimalt befinde sig i Ungarn i 24 timer.
 • Forretningsrejser. Det anbefales dog, at man medbringer alle officielle dokumenter for forretningsrejsen (f.eks. invitation fra det ungarske firma).
 • Professionelle sportsfolk, som har en officiel invitation til deltagelse i sportsbegivenheder i Ungarn.
 • Udenlandske statsborgere der arbejder i kulturelle institutioner kan indrejse i Ungarn under samme vilkår som ungarske statsborgere.

Anerkendelsesværdige formål

Derudover kan følgende formål ligeledes undtages fra indrejseforbuddet, hvis det kan bevises, at man har et anerkendelsesværdigt formål såsom:

 

  • Skal møde for retten
  • Forretningsaktivitet eller anden form for arbejde direkte relateret til eller understøttet af regeringsinstitutioner eller –autoriteter.
  • Har en aftale ved læge eller anden medicinsk behandling. Kræver et officielt brev fra den lægelige institution, som man har aftale ved.
  • Studerende har behov for officielt dokument fra uddannelsesinstitutionen, der påviser, at den pågældende er studerende ved institutionen.
  • Rejse for individer ansat inden for fragtbranchen. Rejse før eller efter aftale om aflevering/afsætning af varer/fragt.
  • Deltagelse i familiebegivenheder såsom bryllup, dåb og begravelse.
  • Pleje af nært familiemedlem.
  • Deltagelse i sportsbegivenheder på højt niveau samt deltagelse i kulturelle eller kirkerelaterede begivenheder. Det er dog et krav, at man forlader Ungarn igen indenfor 72 timer. De samme regler gælder for udenlandske statsborgere der skal optræde eller arbejde på kulturelle begivenheder.
  • Derudover vil andre formål kunne undergå en konkret vurdering.

Indrejseforespørgsler skal indsendes på det ungarske politis hjemmeside  og akkompagneres med officielle dokumenter.

Det er ikke længere et krav, at forretningsrejsende skal udfylde det ungarske politis formular. Forretningsrejsende bør medbringe officielle dokumenter (f.eks. invitation fra den ungarske virksomhed, der er planlagt besøg hos), og vise disse dokumenter ved den ungarske grænse. Forretningsrejsende skal ikke fremvise to negative coronatest eller undergå 10-dages karantæne.

Såfremt man har et anerkendelsesværdigt formål, skal man fortsat fremvise to negative COVID-19-tests med 48 timers mellemrum. Disse to tests skal være foretaget inden for maksimalt 5 dage. Den ene test kan foretages i Schengen-området (eksempelvis Danmark) samt i USA og Canada. Den anden test skal foretages i Ungarn.

Transitmuligheder

Udenlandske statsborgere kan transitere gennem Ungarn, hvis der ved en obligatorisk screening ikke udvises symptomer for COVID-19 infektion. Derudover skal man ved transit gennem Ungarn efterleve følgende kriterier:

Transit gennem Ungarn sker efter de gældende Schengen-regler.

Ved indrejsen til Ungarn skal man fremvise bevis for formålet med rejsen og endelig destination.

Endelig skal man fremvise bevis for, at man kan indrejse i det næste land på ens rejse, herunder landet for ens endelige destination.

På det ungarske politis hjemmeside kan der findes information omkring tilgængelige ruter og grænser: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo

Transit gennem Ungarn er kun mulig via udvalgte ruter og grænseovergange som kan ses her.

Ved ankomst til den ungarske grænse, vil der være mulighed for, at ens temperatur tjekkes, og spørgsmål omkring ens helbred kan forekomme. Hvis man ikke udviser symptomer på COVID-19 er indrejse i Ungarn muligt. Dernæst udleveres et særligt klistermærke, som skal i forruden af bilen samt en rute over de tilladte stoppesteder (restauranter, toiletter o.l.). Det er kun tilladt at gøre stop af sundhedsmæssige/tekniske grunde (f.eks påfyldning af benzin) på udvalgte rastepladser.

Det er ikke lovligt at opholde sig mere end 24 timer i Ungarn i forbindelse med transit.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Udgangsforbud

Der er indført udgangsforbud i hele Ungarn, som gælder fra kl. 20 til kl. 5 den efterfølgende morgen. I dette tidsrum skal der derfor kunne fremvises en særlig tilladelse, hvis man færdes udenfor. Der vil være undtagelse for arbejdsrelateret samt sundhedsmæssig færden.

Forsamlingsforbud

Der er et generelt forbud mod offentlige arrangementer og forsamlinger. Det er dog tilladt at forsamle sig op til 10 personer i private hjem.

Alle sportskampe skal nu gennemføres uden tilskuere. Hidtil har det været tilladt at udfylde en tredjedel af tilskuerpladserne.

 

Deltagerantallet til begravelser er begrænset til 50 personer. Til bryllupper er det kun tilladt at vidner, forældre og søskende deltager, receptioner er forbudt. 

Mundbind

Det er obligatorisk at bære mundbind i Ungarn, når man kører med offentligt transport og opholder sig i butikker.

Regeringen har gjort det obligatorisk at bære mundbind i offentlige rum, hvilket også kan inkludere udenfor. Det er dog den enkelte ungarske kommune, der beslutter hvilke offentlige rum, der skal bæres mundbind i. I Budapest er det op til hvert distrikt, at beslutte hvilke offentlige rum der skal bæres mundbind i.

I de fleste større byer (over 10.000 indbyggere) er mundbind obligatorisk i alle offentlige rum, inklusiv udenfor. Det er ikke obligatorisk at bære mundbind i parker, grønne områder og i forbindelse med individuel sportsaktivitet.

Vær derfor opmærksom på skiltning i og udenfor offentlige rum og de generelle lokale restriktioner. Der er også krav om 1,5 meters afstand.

Mundbind skal dække både næse og mund. Tørklæder og lommetørklæder accepteres ikke som værende gyldige mundbind. Børn under 6 år er undtaget for brug af mundbind.

Du kan få en bøde på mellem 1000 - 3.100 DKK, hvis du ikke overholder kravet om mundbind, når du kører med offentligt transport eller opholder dig i butikker.

Nedlukning / Genåbning

Universiteter og gymnasier beordres til at vende tilbage til digital undervisning. Folkeskoler og børnehaver skal holde lukket til og med den 7. april 2021. 

 

Restauranter, barer og caféer er blevet beordret til at lukke pr. d. 11/11, med undtagelse for take-away.

Essentielle butikker såsom supermarkeder, apoteker og tankstationer er åbne, men skal holde lukket fra kl. 19.00 hver dag. Kun apoteker og tankstationer må holde åbent mellem kl. 19 og kl. 5. Alle ikke essentielle butikker lukker per. mandag den 8. marts til og med den 22. marts 2021. 

Hoteller må kun have overnattende gæster, der er på forretningsrejse eller officiel rejse.


Steder som fitnesscentre, indendørs swimming pools, teatre, museer, biblioteker og zoos skal holde lukket. De lokale restriktioner gælder indtil videre frem til d. 22. marts 2021. 

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte din rejseforsikring.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.
 
Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne, bør du følge deres anvisninger. Overholder du ikke karantænereglerne, kan det resultere i en bøde på mellem 1.000-3.000 danske kroner.

De ungarske myndigheder anbefaler følgende:
- Hvis du er syg hold dig hjemme
- Hvis du har symptomer på COVID-19, skal du kontakte en praktiserende læge telefonisk eller ringe til den nationale hotline på +36 80 277 455 / +36 80 277 456

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet. 
 
Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Udrejse af Ungarn

Der er forskellige rejsemuligheder fra Ungarn til Danmark.

Fly: Grundet det generelle indrejseforbud i Ungarn, er der i hovedreglen ingen direkte fly mellem Ungarn og Danmark, med undtagelse af enkelte sporadiske afgange.

Tog: Der er ingen direkte togforbindelser mellem Danmark og Ungarn, men man kan rejse via f.eks. München eller Wien.  

Bil: Det er også muligt at rejse mellem Ungarn og Danmark med bil. Der er dog færre åbne grænseovergange, og du skal være meget opmærksom på restriktioner / indrejseforbud i de lande, som du skal passere igennem.

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark.  Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

 

 

Indrejse i Danmark

Med de nye skærpede indrejserestriktioner nægtes udlændinge med bopæl i udlandet som udgangspunkt indrejse i Danmark. Det betyder, at man skal have et anerkendelsesværdigt formål for indrejse i Danmark samt skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test.

Der er endvidere indført et generelt flyveforbud mod transport af passagerer, herunder danske statsborgere, der ikke kan fremvise en negativ COVID-19-test taget inden for 24 timer før afgang. Forbuddet gælder flyvninger fra hele verden til alle danske lufthavne. Børn til og med 12 år er undtaget for testkravet, men opfordres til at blive testet. Læs mere her.

Du kan få et overblik over testmulighederne i større transitlufthavne her.

Læs mere om reglerne for indrejse i Danmark hos Politiet.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. 

Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiets hotline vedrørende indrejse i Danmark (+45 7020 6044).

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark.  Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

Mere information

Lokale myndigheders hjemmesider:

- Officielle hjemmeside om COVID-19 (kun på ungarsk)
- Informationsside fra regeringen (på engelsk)
- Informationsside vedrørende Budapest (på engelsk)
- Sundhedsmyndigheder (kun på ungarsk)

Lokale myndigheders hotlines:

COVID-19 hotline: +36 80 277 455 / +36 80 277 456
Ungarske Udenrigsministerium: +36 80 36 80 36

Lokale nyhedsmediers hjemmesider:

- http://hungarymatters.hu/
- https://index.hu/english/
- https://hungarytoday.hu/

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden i Ungarn inden for almindelig åbningstid.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Ungarn eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Bestilling af NemID-nøglekort

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

HENT APP’EN REJSEKLAR

I app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.
Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne her på siden.

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser.

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende. Vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på hjemmesiden.