Spring til indhold

Ambassaden i Budapest søger en praktikant til efteråret 2021

Ambassaden tilbyder en praktikantstilling i den politiske og økonomiske afdeling fra den 1. august 2021 til den 31. januar 2022. Ansøgningsfristen er den 12. marts 2021.

Ambassaden tilbyder en praktikantstilling i den politiske og økonomiske afdeling fra den 1. august 2021 til den 31. januar 2022. Ansøgningsfristen er den 12. marts 2021.

Under opholdet vil praktikanten få indblik i, hvorledes den danske udenrigstjeneste arbejder og få mulighed for at arbejde selvstændigt med politiske problemstillinger og dagsaktuelle samfundsforhold. Det gælder særligt i forhold til EU og NATO. Herudover vil praktikanten på nært hold kunne følge den offentlige debat i det ungarske samfund om store politiske, økonomiske og sociale spørgsmål. Under opholdet vil der være mulighed for at indgå i et internationalt socialt netværk med bl.a. praktikanter fra andre ambassader. Derudover har COVID-19 pandemien betydet en ny hverdag på ambassaden, og har medført mange nye procedurer og arbejdsopgaver, hvilket praktikanten også vil blive en del af. Tillige vil praktikanten få mulighed for at følge udviklingen i nabolandet Slovenien tæt, da Slovenien er sideakkrediteret til ambassaden.

Praktikant med fokus på politik og økonomi
Praktikanten kommer til at beskæftige sig med opgaver inden for ambassadens generelle arbejdsområde med særlig fokus på varetagelse af Danmarks udenrigspolitiske og økonomiske interesser samt bilaterale forhold til Ungarn og Slovenien. Arbejdsopgaverne vil bl.a. omfatte:

  • Bidrage til udarbejdelse af ambassadens indberetninger om indenrigspolitiske spørgsmål og ungarske og slovenske holdninger til bl.a. EU og NATO.
  • Bidrage til planlægningen og afholdelsen af besøg fra Danmark, herunder eventuelle ministerbesøg.
  • Medvirke til besvarelse af henvendelser om danske samfundsforhold.
  • Deltagelse i møder, briefinger, konferencer og andre arrangementer.
  • Bistå ved tilrettelæggelse og gennemførelse af besøg i Ungarn af danske foreninger, gymnasieklasser, universiteter mm.
  • Løbende medieovervågning af Ungarns og Sloveniens politiske, økonomiske og sociale forhold.
  • Bidrage til ambassadens kommunikationsindsats, herunder Facebook og hjemmeside.

Kvalifikationer
Ansøgere skal være i gang med en samfundsvidenskabelig eller anden relevant uddannelse, helst på kandidatniveau. Praktikanten må endnu ikke have færdiggjort en akademisk uddannelse på MA-niveau. Godt kendskab til IT-systemer samt gode skriftlige og mundtlige kundskaber på dansk og engelsk forudsættes. Endvidere forventes det, at praktikanten er en holdspiller, er udadvendt og har gode kommunikative evner.

Praktiske oplysninger
Praktikopholdet varer 6 måneder og er ulønnet. Praktikanten vil få dækket dokumenterede udgifter på op til DKK 3.000 om måneden. Ambassaden kan endvidere være behjælpelig med at finde en bolig. Der vil under praktikopholdet blive givet mulighed for at skrive en praktikopgave med henblik på at sikre meritoverførelse. 

Har du yderligere spørgsmål, kan du rette henvendelse til souschef Mathias Schmidt Nielsen (matsni@um.dk) eller til nuværende praktikant Augusta Solberg (augsol@um.dk).

Ansøgningen skal skrives på dansk og være ambassaden i hænde senest den 12. marts 2021 og bedes stilet til:

Royal Danish Embassy
Att: Mathias Schmidt Nielsen
E-mail: budamb@um.dk