Spring til indhold

Ambassaden i Budapest søger to praktikanter til foråret 2016

31.08.2015  10:40
 

Sagsområder for praktikanter:
Ungarn gennemgår i disse år en vidtrækkende omstilling og udvikling - politisk og økonomisk såvel som socialt. Ungarn er blandt de lande i Central- og Østeuropa, der har modtaget forholdsvis store direkte udenlandske investeringer samt EU-strukturfondsmidler, og hovedstaden Budapest er i dag en international by med mange udenlandske turister, studerende og forretningsfolk. Samtidig er Ungarn et relativt fattigt land i EU-sammenhæng og kæmper fortsat med eftervirkningerne af den økonomiske krise.

Ambassaden beskæftiger på nuværende tidspunkt én dansk studerende som praktikant inden for det politiske og økonomiske område, samt én praktikant med fokus på kommunikation og public diplomacy.

Generelt vil praktikanterne i høj grad være backup for hinanden, og fleksibilitet er derfor en nødvendighed fsva. de konkrete opgaver. Endvidere vil praktikanterne bistå med tilrettelæggelse og gennemførelse af besøg i Ungarn fra danske foreninger, gymnasieklasser mm.

Praktikant med fokus på politik og økonomi:
Praktikanten kommer til at beskæftige sig med opgaver inden for ambassadens generelle
arbejdsområde med særlig vægt på varetagelse af Danmarks udenrigspolitiske og økonomiske interesser samt bilaterale forhold til Ungarn. Disse opgaver vil bl.a. omfatte arbejde indenfor følgende områder:

 • Løbende medieovervågning af Ungarns politiske, økonomiske og sociale forhold.
 • Assistance ved udarbejdelse af ambassadens indberetninger om Ungarn som international aktør (EU, NATO) samt landets interne politiske og økonomiske forhold og udvikling. 
 • Forberedelse af informationsmateriale, bl.a. i forbindelse med besøg fra Danmark.
 • Medvirken til besvarelse af henvendelser om danske samfundsforhold mv.
 • Deltagelse i mødevirksomhed og andre arrangementer.
 • Praktikken vil desuden kunne omfatte en større opgave efter nærmere aftale.

Gennem opholdet får praktikanten mulighed for at arbejde med politiske problemstillinger og dagsaktuelle samfundsforhold. Opholdet giver mulighed for selvstændigt arbejde af uddannelsesmæssig værdi. Endvidere vil praktikanten få lejlighed til på nært hold at følge de store politiske, økonomiske og sociale forandringer, der sker i det ungarske samfund. Opholdet giver endelig praktikanten indsigt i, hvorledes den danske udenrigstjeneste arbejder.

Kvalifikationer:
Ansøgere skal være i gang med en samfundsvidenskabelig eller anden relevant uddannelse på kandidatniveau. Praktikanten må endnu ikke have færdiggjort en akademisk uddannelse på MA-niveau. Godt kendskab til IT samt gode skriftlige og mundtlige kundskaber på dansk og engelsk forudsættes. Endvidere forventes det, at praktikanten er udadvendt og har gode kommunikative evner.

Praktikant med fokus på kommunikation og public diplomacy:
Som praktikant vil du indtage en vigtig rolle i ambassadens interne og eksterne kommunikations- og brandingindsats. Praktikstillingens fokusområde spænder fra public diplomacy-aktiviteter til branding af Danmark i Ungarn samt generelt pressearbejde. Praktikantstillingens væsentligste opgaver vil bl.a. omfatte:

 • Bidrage til videreudvikling af en ambassadestrategi for på hvilke områder, hvordan og i hvilke fora, vi med fordel kan brande Danmark.
 • Udarbejdelse og redigering af nyheder til ambassadens hjemmeside samt Facebook-profil i samarbejde med ambassadens øvrige medarbejdere. 
 • Udstedelse af pressemeddelelser.
 • Løbende medieovervågning, herunder tage kontakt til danske og ungarske journalister.
 • Arrangere public diplomacy events og diverse kulturelle arrangementer i tæt koordination og samarbejde med statslige såvel som private organisationer i både Danmark og Ungarn.

Kvalifikationer:
Ansøgere forventes at være i gang med en videregående uddannelse med fokus på kommunikation og formidling (eller journalistik). Det er en forudsætning, at praktikanten har et indgående kendskab til sociale medier og tilhørende værktøjer (Facebook Business Manager, Twitter, osv.). Det forventes, at praktikanten skriver og taler flydende og korrekt på både engelsk og dansk. Samtidig er kendskab til ungarsk en fordel. Det vil endvidere være en fordel, hvis praktikanten har interesse for og erfaring med Web-redigering og eventuelt også videoproduktion.


Praktiske oplysninger:
Ifølge gældende regler vil ambassaden ikke kunne yde vederlag for praktikantens arbejde.
D
er refunderes dog dokumenterede udgifter (fx til rejse ved tiltrædelse og ophør af praktikopholdet, visum, vaccinationer, bolig, forsikringer, lokal transport samt andre typer af udgifter, der knytter sig til praktikopholdet) efter regning inden for en månedlig beløbsgrænse på DKK 2.500. Ambassaden kan endvidere være behjælpelig med at finde en bolig.

Har du yderligere spørgsmål, kan du rette henvendelse til Nikolaj Mølsted Andersen (nikand@um.dk) eller til nuværende praktikant Natasha Wiis (natwii@um.dk).

Ansøgningen, skal være ambassaden i hænde senest den 15. september, og bedes stilet til:

Royal Danish Embassy
Att.
Ambassaderåd Nikolaj Mølsted Andersen
Email:
budamb@um.dk  

Határőr út 37
H-1122 Budapest XII
Hungary
Tlf. + 36 1 487 9000
Fax. + 36 1 487 9045
Web: www.ungarn.um.dk  


Seneste nyt

  Se alle