Spring til indhold

AC-MEDARBEJDER TIL AMBASSADEN I BUDAPEST I DET POLITISKE TEAM

20.07.2020  16:11

Der rapporteres til Udenrigsministeriet og andre danske myndigheder om Ungarn og holdninger til væsentlige politiske spørgsmål, særligt sager på EU’s dagsorden. Afdelingen arbejder desuden aktivt for at fremme danske synspunkter og kendskabet til Danmark samt tilrettelægger besøg fra Danmark fra f.eks. regering og Folketing. Ambassaden dækker desuden fra 1. september Slovenien, som fra 2021 varetager EU-formandskabet og en væsentlig del af arbejdsopgaverne vil derfor være forbundet dermed.

Arbejdsopgaver:
Dine primære arbejdsopgaver vil være:

• Videreudvikling af ambassadens kontaktnet til eksterne samarbejdspartnere (myndigheder, organisationer, ngo’er, medier m.v.) i Ungarn og Slovenien.
• Udarbejdelse af rapporter om ungarske og slovenske forhold til Udenrigsministeriet samt øvrige ministerier i Danmark, bl.a. forud for EU-rådsmøder i Bruxelles
• Deltagelse i briefinger og seminarer afholdt af myndigheder og organisationer
• Deltagelse i ambassadens foredragsvirksomhed (oplæg om ungarske forhold for danske delegationer, herunder skoler og gymnasier)
• Deltagelse i ambassadens PD-indsats i samarbejde med vores kulturmedarbejder, med ansvar for Facebook, Twitter og ambassadens hjemmeside
• Ad hoc-opgaver

Der vil i begrænset omfang også kunne forekomme opgaver i forbindelse med ambassadens øvrige kultur- og presseindsats. Diverse administrative opgaver vil desuden også komme på tale, herunder især på IT-området, hvorfor gode IT-kundskaber er en stor fordel.Kvalifikationer:
• Relevant akademisk uddannelse
• Kendskab til og interesse for danske, ungarske og slovenske samfundsforhold
• Stærke sprogfærdigheder i engelsk samt gode formidlingsevner i skrift og tale – på dansk og også gerne tysk.
• Analytisk sans, omhu og evne til at overskue komplicerede problemstillinger
• Initiativrig, udadvendt og god til at netværke
• Lyst til at indgå i et team, men også evne til at arbejde selvstændigt
• Gå-på-mod og godt humør – også når det går stærkt. 
Løn- og ansættelsesvilkår
Der er tale om en lokalansættelse i Ungarn i overensstemmelse med ungarsk arbejdsretlig lovgivning. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer, men fleksibel arbejdstid må påregnes.

Ambassaden tilbyder en efter ungarske forhold konkurrencedygtig løn- og arbejdsforholdspolitik ud fra kvalifikationer og indsats.

Forventet tiltrædelse
Ca. 15. september

Ansøgning
Ansøgningen, der indeholder oplysninger om uddannelse (kopi af eksamensbeviser), tidligere arbejde, kvalifikationer, sprogkundskaber, referencer/anbefalinger m.v. sendes til budab@um.dk (mærket: Pol-medarbejder).

Ansøgningsfrist: 22. august. Samtaler forventes gennemført i ugen efter.

Spørgsmål til stillingen kan rettes til ambassadør Erik Vilstrup Lorenzen (erilor@um.dk)

Om ambassaden
Du kan læse mere om ambassaden i Budapest på www.ungarn.um.dk