Spring til indhold

Hvis uheldet er ude

Via menuen til venstre du læse om hvad du kan gøre, hvis du kommer ud for tyveri, sygdom eller andre uforudsete hændelser på din rejse. Nedenfor kan du via de to links læse om kriseberedskabet på de danske ambassader.

Udenrigsministeriet styrker og moderniserer løbende sit kriseberedskab, så danske borgere kan få den bedst mulige hjælp under krisesituationer og uheld i udlandet.

Kriser og ulykker er oftest vanskelige at forudsige. En hurtig og effektiv indsats forudsætter et professionelt og fleksibelt kriseberedskab, der skal kunne dække alle tænkelige situationer, både terror, naturkatastrofer og andre ulykker. De vigtigste elementer i et sådant kriseberedskab er hurtig reaktionsevne, effektivitet, koordination, netværk, samarbejde og kommunikation.


 

Klik her for information om Udenrigsministeriets samlede kriseberedskab

Klik her for information om kriseberedskabet på de danske ambassader

 

Vigtig information:

Borgere fra Island er også dækket af ambassadens krise-beredskabsplan. I tilfælde af akutte krise- og katastrofesituationer (naturkatastrofer, store ulykker, civile uroligheder, krig og terror m.v.) kan islændinge i Ungarn få bistand af den danske ambassade i Budapest på lige fod med danskere.

I sager om mistede pas, fængslinger, sygdom og dødsfald m.v. skal islændinge, hvor det er muligt, henvende sig til det Islandske konsulat i Budapest.
Det gøres ved henvendelse hos konsul

Ferenc Utassi.
Orbánhegyi út 3
1126 Budapest
Tlf. +36 (1) 488 0128

E-mail: iceconsul@islandia.hu