Spring til indhold

Visum og opholds-/arbejdstilladelse

Henvendelse vedrørende visum skal ske i god tid ved den ungarske ambassade i Danmark på tlf. +45 39 63 16 88. Ved ophold udover 90 dage anbefales det, at du søger visum på forhånd for at undgå forsinkelser ved indrejsen. Ansøgning om visum skal indgives til Den ungarske ambassade i København. Rejser til Ungarn kan gøres visumfrit i 90 dage.

Værd at vide

Ved grænseovergangen til Ungarn har grænsevagten ret til at kræve dokumentation for at udlændinge opfylder kravene for indgang og ophold i Ungarn. Opfyldes kravene ikke, har grænsevagten ret til at nægte adgang til landet.

Ved ophold i Ungarn udover 30 dage, skal en udlænding, der ikke bor på hotel, motel eller anden offentlig indlogering give oplysning om boligforhold til de lokale myndigheder eller det regionale udlændingepolitikontor. Pligten for indberetning af oplysningerne kan opfyldes ved personligt fremmøde eller gennem værten. En udlænding med opholdstilladelse skal meddele sin opholdsadresse, eller ændring deri indenfor 3 dage efter indflytning.

En udlænding i Ungarn uden visa kan kun opnå tilladelse til forlænget ophold i Ungarn under særlige omstændigheder (f.eks medicinsk behandling).

Ansøgning for udstedelse af opholdstilladelse eller forlængelse deraf skal sendes til det regionale udlændingepolitikontor med bemyndigelse i området for opholdsstedet indenfor senest 15 dage for udløbet af det lovlige ophold. Ansøgningen skal udfyldes i overensstemmelse med forskrifterne.

Ansøger en udlænding om opholdstilladelse skal medfølge en officiel sundhedsattest ifølge hvilken det skal fremgå at han/hun ikke lider af sygdomme der udsætter offentligheden for fare, ikke smitter eller er bærer af sådanne sygdomme.

En sundhedstest kræves ligeledes for dyrs adgang til Ungarn, hvor en dyrlæge har specificeret at:

  • dyret er undersøgt og fundet fri for sygdomme
  • dyret har modtaget vaccinationer krævet af lokale og internationale myndigheder
  • at der ikke har været udbrud af smittefarlige sygdomme i hjemlandet indenfor dyrets race indenfor 3 måneder før udstedelse af sundhedsattesten

Det er vigtigt at søge visum i så god tid som muligt, da nogle lande har meget lange ekspeditionstider. Yderligere oplysninger kan hentes på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Ansøgning om opholds-/arbejdstilladelse og visum til Danmark

For borgere fra et Schengenland, der ønsker at opholde sig i Danmark over 3 måneder skal indhentes en opholdstilladelse. For at opnå denne skal ansøgeren, ved personligt fremmøde på ambassaden, fremvise pas, gyldig kontrakt med arbejdsgiver og/eller skole, korrekt udfyldt ansøgningsskema samt 2 stk. pasfoto.

Vigtigt: ansøgningsskemaet skal udfyldes af arbejdsgiver eller skole, hvorefter dette sendes til ansøger som derefter kan påbegynde sin del af skemaet.

For at søge opholds-/arbejdstilladelse til Danmark, venlist kontakt ambassaden i Wien.

For borgere uden opholdstilladelse ved et Schengenland kræves visum ved alle ophold. Dette opnås ved samme fremgangsmåde. For priser på specifikt visum henvises til priser for konsulær bistand

I tilfælde af spørgsmål kontakt konsulær medarbejder Lene Pagonyi Petersen på tlf.             +36 1 487 9016 eller på mailadressen lenpag@um.dk