Spring til indhold

Provisorisk pas og pasforlængelse

De nye danske provisoriske pas blev indført med virkning fra 1. marts 1997. Ambassaderne har i dag kun mulighed for selv at udstede denne type pas eller at forlænge pas, idet alle andre pas udstedes i Danmark.

Det provisoriske pas (nødpas) består af et enkelt papirark foldet tre gange i format 88 mm x 125 mm. Passet indeholder persondataside, 4 viseringssider og 2 tekstsider.

Ambassaden kan efter ansøgning udstede et provisorisk pas, når det - f.eks. af tidsmæssige grunde - ikke vil være muligt at udstede et nyt almindeligt pas eller forlænge gyldigheden af et eksisterende pas, f.eks. ved bortkomst/tyveri.

Det provisoriske pas er anmeldt overfor de udenlandske grænsekontrolmyndigheder på lige fod med det danske rejsepas, men det kan alligevel ikke ganske udelukkes at (videre)rejse på et provisorisk pas eventuelt kan give anledning til problemer ved nogle rejsemål.

Forlængelse af pas og nødpas

En betingelse for forlængelse af et udløbet pas er, at det ikke er udløbet for mere end tre måneder siden. Et pas kan kun forlænges én gang og for max. 12 måneder. Det anbefales, at du sikrer dig, at rejsemålets myndigheder godkender forlængede pas. Forlængede pas kan fx ikke anvendes ved indrejse uden visum til USA.

Et nødpas (provisorisk pas) udstedes kun med gyldighed for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og eventuelle regler i de lande, der gennemrejses, og ikke for mere end 12 måneder. Et provisorisk pas skal afleveres til politiet eller en dansk repræsentation efter benyttelsen. Rejse på et provisorisk pas kan evt. give problemer i forhold til udenlandske grænsekontrolmyndigheder. Det anbefales, at ansøgeren sikrer sig, at rejsemålets myndigheder godkender provisoriske pas.

For udstedelse af nødpas skal du medbringe:

- en politirapport

- 2 pasbilleder str. 35x45mm

- beløbet for et provisorisk pas i kontant er 960 DKr, 129 EURO eller 40200 HUF. (Udenfor repræsentationens kontortid er prisen 3905 DKr, 525 EURO eller 16340 HUF. På officielle lukkedage er prisen 5580 DKr, 750 EURO eller 23350 HUF)

- for børn under 18 år skal begge forældre være med for at underskrive. I tilfælde hvor barnet ikke rejser med sine forældre, skal forældre udfylde dokument for forældreretten og sende dette samt indscannet kopi af pas til ambassaden (budamb@um.dk)

 

Pasformular


Ambassadens åbningstider:

For konsularsager (inkl. pashenvendelser):

Mandag-fredag:9.00 - 13.00

 

Det er dog muligt at aftale en tid indenfor ambassadens åbningstider

 

For telefonisk henvendelse:
Mandag - torsdag:9.00 - 12.00 og 13.00-16.00
Fredag: 9.00 - 12.00 og 13.00-14.00