Spring til indhold

Pas og visum

Via menuen til venstre kan du læse om reglerne for ansøgning om pas, visum samt opholds- og arbejdstilladelse.

Husk at undersøge i god tid inden rejsen om dit pas stadig er gyldigt.Det er vigtigt, at du i god tid før din rejse undersøger, om dit pas er gyldigt og om det indeholder blanke sider til eventuelle grænsekontrolstempler

Du skal være opmærksom på, at nogle lande kræver, at dit pas er gyldigt 6 måneder ud over rejsens varighed. Hvilke regler der gælder for netop dit rejsemål, kan du se her. Vær også opmærksom på, at dit pas skal medbringes ved rejser til Schengen-landene, selv om grænsekontrollen mellem disse lande er ophævet.

Når du rejser til de nordiske lande (Norge, Sverige, Finland og Island), der alle deltager i Schengen-samarbejdet, er det dog ikke nødvendigt at kunne legitimere sig med et pas. Men husk at medbringe anden form for billedlegitimation, f.eks. kørekort.

Alle danske pas, der er udstedt efter 1. marts 1997, er maskinlæsbare

Pas udstedt efter 1. august 2006 er desuden biometriske. De biometriske pas har en usynlig elektronisk chip indstøbt i siden med personoplysninger. På chippen er der lagret en kopi af pasbilledet og af de maskinlæsbare linjer i passet.

Pas udskiftes løbende. Det betyder, at du først skal have et nyt pas, når det gamle udløber. Udstedelse af nyt pas sker hos din kommune, hvis du bor i udlandet, kan du søge om nyt pas på en dansk ambassade eller konsulat.

Du kan ansøge om nødpas/provisorisk pas på ambassaden i Budapest og herudover kan ambassaden forlænge dit eksisterende pas med op til et år, såfremt der på grund af tidsnød ikke kan søges om nyt almindeligt pas.

Ambassadens åbningstider:

For konsularsager (inkl. pashenvendelser):

Mandag - Fredag: 10.00 - 12.00

 

Det er dog muligt at aftale tid indenfor ambassadens åbningstider

 

For telefonisk henvendelse:

Mandag - Torsdag: 10.00 - 15.00
Fredag: 10.00 - 12.00