Spring til indhold

Gebyrsatser

Her finder du en liste over priserne for de forskellige ydelser ambassaden tilbyder.

Gebyrer for ambassadens ydelser

HUF

DKK

Midlertidigt pas og ændring af pas

42.000

1010

Kørekort, fornyelse (tidsbegrænset) til personer over 70 år

18.500

445

Internationalt kørekort

14.500

350

Erklæring om mistet kørekort (midlertidigt erstatningskørekort)

10.400

250

Naturalisationsansøgning (dansk indfødsret)

49.900

1.200

Andre sager

42.000/time

1.010/time

Dertil er der fastsat priser for udstedelse af provisoriske pas uden for normal åbningstid og på officielle lukkedage. Udenfor almindelig kontortid vil det koste 2.355 kr. (97.900 HUF ), på en lukkedag 3.365 kr. (139.800 HUF)og inden for normal åbningstid 1010 kr.(42.000 HUF).

Pr. 1. januar 2018 er prisen 1.010 kr. pr. påbegyndt time. Et eksempel på bistand, som afregnes i forhold til timeforbrug, er bistand til nødstedte borgere. Eksempler på sager, som afregnes ved et fast gebyr, er udstedelse af pas og ansøgninger om visum til Danmark. Gebyrerne varierer, men det koster f.eks. 1.010 kr. at få udstedt et nødpas indenfor normal kontortid på en dansk ambassade eller konsulat. Ud over betaling af gebyr eller timetakst, skal du betale for de faktiske omkostninger, som ambassaden har haft for at kunne hjælpe dig. Det kunne f.eks. være udgifter til indkøb og tele-kommunikation. Transporttiden, som ambassadens medarbejder anvender for at kunne udføre bistanden, medregnes i timeforbruget.

For yderligere priser og information læs her.