Spring til indhold

Gebyrsatser

Her finder du en liste over priserne for de forskellige ydelser ambassaden tilbyder.

Bekendtgørelse nr. 1419 af 10. december 2010 vedrørende betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten (gebyrbekendtgørelsen) er blevet revideret. Den reviderede gebyrbekendtgørelse (nr. 1239 af 15. december 2011) trådte i kraft den 1. januar 2012 og er offentliggjort i Lovtidende. Se gebyrbekendtgørelsen

Gebyrer for ambassadens ydelser

HUF DKK
Afhentning af pas 8.200 195
Midlertidigt pas og ændring af pas 40.200 960
Kørekort, fornyelse (tidsbegrænset) til personer over 70 år 2.100 50
EU-kørekort 17.800 425
Duplikatkørekort 17.800 425
Internationalt kørekort 2.100 50
Erklæring om mistet kørekort (midlertidigt erstatningskørekort) 10.200 245
Naturalisationsansøgning (dansk indfødsret) 41.800 1.000
Andre sager 38.900/time 935/time
Dertil er der fastsat priser for udstedelse af provisoriske pas uden for normal åbningstid og på officielle lukkedage. Udenfor almindelig kontortid vil det koste 3.905 kr. (163.400 HUF ), på en lukkedag 5.589 kr. (233.500 HUF)og inden for normal åbningstid 960 kr.(40.200 HUF).

Pr. 1. januar 2014 er prisen 935 kr. pr. påbegyndt time. Et eksempel på bistand, som afregnes i forhold til timeforbrug, er bistand til nødstedte borgere. Eksempler på sager, som afregnes ved et fast gebyr, er udstedelse af pas og ansøgninger om visum til Danmark. Gebyrerne varierer, men det koster f.eks. 960 kr. at få udstedt et nødpas indenfor normal kontortid på en dansk ambassade eller konsulat. Ud over betaling af gebyr eller timetakst, skal du betale for de faktiske omkostninger, som ambassaden har haft for at kunne hjælpe dig. Det kunne f.eks. være udgifter til indkøb og tele-kommunikation. Transporttiden, som ambassadens medarbejder anvender for at kunne udføre bistanden, medregnes i timeforbruget.

For yderligere priser og informationer kan du her downloade 2014-udgaven.