Spring til indhold

Kultur og samfund

Ungarerne er mere formelle i omgangsformen end danskerne, og man bør derfor indledningsvist undgå "du"-form. Det er vigtigt, at mødeaftaler nøje overholdes, og der bør medbringes visitkort på engelsk eller tysk. Når isen er brudt, vil man opdage, at omgangs­formerne ikke adskiller sig væsentligt fra vores. Der lægges dog vægt på korrekt påklædning (jakke og slips/pæn dragt er tilrådeligt). Også i forholdet mellem kønnene er omgangsformen anderledes end i Danmark. Det er normalt – og forventet – at mænd opfører sig mere høfligt overfor kvinder (f. eks. åbner døre eller trækker stolen ud) end hvad sædvanen er i Danmark.  

Korruption

De nye EU-lande, deriblandt Ungarn, har på grund af tilpasning til EU-lovgivning mindsket korruptionen betragteligt. Korruptionen i Ungarn er faldende, dog kan niveauet endnu ikke sammenlignes med visse andre oprindelige EU- lande. Ifølge ”Transparency International”, som vurderer korruption i 178 lande verden over, lå Ungarn i 2010 som nummer 50. Der er en betydelig uformel – sort – økonomi i Ungarn, anslået til op mod 1/3 af BNP.

Sprogkundskaber

Ungarernes særegne sprog er en af årsagerne til, at de ikke føler sig knyttet til det overvejende slaviske Østeuropa. Til gengæld har landet dybe rødder i det gamle Østrig-Ungarn og er mere knyttet til naboerne mod vest end mod syd og øst. Ungarn ser derfor EU-medlemskabet som fuldbyrdelsen af deres stærke europæiske orientering. De mest udbredte fremmedsprog er engelsk for den yngre generation og tysk for folk over 50 år. Det bør undersøges på forhånd, om tolkebistand er nødvendig eller ønskelig for ungarske samtalepartnere. Antallet af danske tolke er begrænset. Ambassaden vil gerne være behjælpelig med at finde dansk eller engelsk tolkebistand.

Bykultur

I forbindelse med systemskiftet blev der i 1990 gennemført en meget decentraliseret lokalforvaltning i Ungarn med i alt ca. 3.200 selvstyrende lokalenheder. Af praktiske grunde har kun relativt store byer/enheder en egentlig borgmester, mens mindre enheder har fælles distriktskontorer (”distriktnotarens kontor”). Der er ca. 500 af disse kontorer , dækkende ca. 1.400 mindre byer. Landet er desuden opdelt i 20 amter (uden ret til udskrivning af skat). Med henblik på administration af bl.a. EU-støtte er landet tillige opdelt i 7 planlægningsregioner. Hovedstaden Budapest er en af de mest dynamiske byer i Centraleuropa og bliver betragtet som landets centrum i højere grad end f.eks. København i Danmark. Hovedkontorer for banker, forretningscentre og kulturelle centre findes alt sammen i Budapest. Byens BNP er højere end i de andre ungarske byer og kommuner. Budapest og omegn har også tiltrukket langt størstedelen af landets udenlandske investeringer.

Traditioner og skikke

Jul og påske fejres i ligesom i Danmark, om end med andre traditioner. Forretningerne drager i stigende grad fordele af det store omsætningspotentiale ved højtider og andre mærkedage, og har overtaget den vestlige model for sæsonmarkedsføring.

Transition til markedsøkonomi

Der vil fortsat gå en del år før institutioner, virksomheder og befolkningen har tilpasset sig den fri markedsøkonomis tankegang med deraf følgende effektiv konkurrence. Det er primært den yngre del af befolkningen, som har forstået at tilpasse sig de ændrede forhold. Bureaukratiet og det offentlige serviceapparat opleves fortsat noget langsommeligt og omstændeligt, og kan ikke sammenlignes med danske forhold.