Spring til indhold

Ambassaden i Budapest søger en praktikant til efteråret 2017

Ambassaden tilbyder en ulønnet praktikstilling i den politiske og økonomiske afdeling. Praktikantstillingen er for en periode på 6 måneder og forløber fra den 1. august 2017 til den 31. januar 2018. Ansøgningsfristen er onsdag den 1. marts 2017.

Sagsområder for praktikanten

Ungarn gennemgår i disse år en vidtrækkende udvikling – internt såvel som eksternt. På den nationale scene har de seneste år været præget af en række reformer og forfatningsændringer. Ungarn er derfor et land under stadig politisk, økonomisk og social udvikling efter transitionen i 1989. I et internationalt perspektiv er Ungarn blevet en central aktør på aktuelle politiske udfordringer som migrationskrisen. Videre placerer Ungarn sig rent geopolitisk i et spændingsfelt, hvor EU-samarbejdet er suppleret med en nylig øståbning mod Rusland.

Under opholdet vil praktikanten få mulighed for at arbejde selvstændigt med politiske problemstillinger og dagsaktuelle samfundsforhold. Endvidere vil praktikanten få lejlighed til på nært hold at følge de store politiske, økonomiske og sociale forandringer, der sker i det ungarske samfund. Opholdet giver endelig praktikanten indsigt i, hvorledes den danske udenrigstjeneste arbejder.


Praktikant med fokus på politik og økonomi

Praktikanten kommer til at beskæftige sig med opgaver inden for ambassadens generelle arbejdsområde med særlig vægt på varetagelse af Danmarks udenrigspolitiske og økonomiske interesser samt bilaterale forhold til Ungarn. Disse opgaver vil bl.a. omfatte arbejde indenfor følgende områder:

  • Løbende medieovervågning af Ungarns politiske, økonomiske og sociale forhold.
  • Assistance ved udarbejdelse af ambassadens indberetninger om Ungarn som international aktør (EU, NATO) samt landets interne politiske og økonomiske forhold og udvikling. 
  • Forberedelse af informationsmateriale, bl.a. i forbindelse med besøg fra Danmark.
  • Medvirken til besvarelse af henvendelser om danske samfundsforhold mv.
  • Deltagelse i møder, briefinger, konferencer og andre arrangementer.
  • Bistå ved tilrettelæggelse og gennemførelse af besøg i Ungarn fra danske foreninger, gymnasieklasser mm.
  • Praktikken vil desuden kunne omfatte en eller flere større opgaver efter nærmere aftale.

 

Kvalifikationer
Ansøgere skal være i gang med en samfundsvidenskabelig eller anden relevant uddannelse på kandidatniveau. Praktikanten må endnu ikke have færdiggjort en akademisk uddannelse på MA-niveau. Godt kendskab til IT samt gode skriftlige og mundtlige kundskaber på dansk og engelsk forudsættes. Endvidere forventes det, at praktikanten er udadvendt og har gode kommunikative evner.

Praktiske oplysninger
Ifølge gældende regler vil ambassaden ikke kunne yde vederlag for praktikantens arbejde. Der refunderes dog dokumenterede udgifter (fx til rejse ved tiltrædelse og ophør af praktikopholdet, vaccinationer, bolig, forsikringer, lokal transport samt andre typer af udgifter, der knytter sig til praktikopholdet) efter regning inden for en månedlig beløbsgrænse på DKK 2.500. Ambassaden kan endvidere være behjælpelig med at finde en bolig.

Har du yderligere spørgsmål, kan du rette henvendelse til Nikolaj Mølsted Andersen (nikand@um.dk) eller til nuværende praktikant Charlotte Lyngholm (chalyn@um.dk).

Ansøgningen skal være ambassaden i hænde senest den 1. marts og bedes stilet til:

Royal Danish Embassy
Att. Ambassaderåd Nikolaj Mølsted Andersen
Email:
budamb@um.dk  

Határőr út 37
H-1122 Budapest XII
Hungary
Tlf. + 36 1 487 9000
Fax. + 36 1 487 9045
Web: www.ungarn.um.dk 

 

Stillingsopslaget for en ny praktikant i foråret 2018 vil blive slået op i september. Hold øje med vores hjemmeside for opdateringer.