Spring til indhold

Ambassaden i Budapest søger en praktikant til efteråret 2018

Ambassaden tilbyder en ulønnet praktikstilling i den politiske og økonomiske afdeling. Praktikantstillingen er for en periode på 6 måneder og forløber fra den 1. august 2018 til den 31. januar 2019. Ansøgningsfristen er den 26. februar 2018.

Ungarn fortsætter med at gøre sig bemærket på den europæiske politiske scene med markante holdninger inden for blandt andet migration og forholdet til Rusland. Senest har der bl.a. i Europa-Parlamentet været en diskussion om Ungarns overholdelse af retsstatsprincipperne i EU. Også i drøftelserne om EU’s fremtid spiller Ungarn en vigtig rolle, senest som formand for den centraleuropæiske Visegradgruppe, der bl.a. ønsker et medlemslandsdrevet EU med fokus på konkurrenceevne og sikkerhed.

På den indenrigspolitiske bane må efteråret 2018 også forventes at blive særdeles interessant i Ungarn. Med et parlamentsvalg i april vil den nyvalgte regering til efteråret skulle begynde at indfri sine løfter og kampagneprogrammer.

Under opholdet vil praktikanten få mulighed for at arbejde selvstændigt med politiske problemstillinger og dagsaktuelle samfundsforhold bl.a. relateret til EU og NATO. Herudover vil praktikanten få lejlighed til på nært hold at følge drøftelserne af de store politiske, økonomiske og sociale spørgsmål, der pågår i det ungarske samfund. Endelig vil praktikanten få indblik i, hvorledes den danske udenrigstjeneste arbejder. 

Praktikant med fokus på politik og økonomi
Praktikanten kommer til at beskæftige sig med opgaver inden for ambassadens generelle arbejdsområde med særlig fokus på varetagelse af Danmarks udenrigspolitiske og økonomiske interesser samt bilaterale forhold til Ungarn. Arbejdsopgaverne vil bl.a. omfatte:

  • Løbende medieovervågning af Ungarns politiske, økonomiske og sociale forhold
  • Assistance ved udarbejdelse af ambassadens indberetninger om interne politiske og økonomiske forhold samt ungarske holdninger relateret til bl.a. EU og NATO
  • Bidrage til planlægningen og afholdelsen af besøg fra Danmark, herunder eventuelle ministerbesøg
  • Medvirke til besvarelse af henvendelser om danske samfundsforhold
  • Deltagelse i møder, briefinger, konferencer og andre arrangementer
  • Bistå ved tilrettelæggelse og gennemførelse af besøg i Ungarn fra danske foreninger, gymnasieklasser, universiteter mm.

Kvalifikationer
Ansøgere skal være i gang med en samfundsvidenskabelig eller anden relevant uddannelse på kandidatniveau. Praktikanten må endnu ikke have færdiggjort en akademisk uddannelse på MA-niveau. Godt kendskab til IT samt gode skriftlige og mundtlige kundskaber på dansk og engelsk forudsættes. Endvidere forventes det, at praktikanten er udadvendt og har gode kommunikative evner.

Praktiske oplysninger
Ifølge gældende regler vil ambassaden ikke kunne yde vederlag for praktikantens arbejde.
Der refunderes dog dokumenterede udgifter (fx til rejse ved tiltrædelse og ophør af praktikopholdet, vaccinationer, bolig, forsikringer, lokal transport samt andre typer af udgifter, der knytter sig til praktikopholdet) efter regning inden for en månedlig beløbsgrænse på DKK 3.000. Ambassaden kan endvidere være behjælpelig med at finde en bolig.

Har du yderligere spørgsmål, kan du rette henvendelse til Daniel Holm Woods (daniwo@um.dk) eller til nuværende praktikant Mads Vigsø Bendsen (madben@um.dk).

Ansøgningen skal være ambassaden i hænde senest den 26. februar og bedes stilet til:

Royal Danish Embassy
Att: Daniel Holm Woods
Email: budamb@um.dk 

Határor út 37
H-1122 Budapest XII
Hungary
Tlf. + 36 1 487 9000
Fax. + 36 1 487 9045
Web: www.ungarn.um.dk

Stillingsopslaget for en ny praktikant i foråret 2019 vil blive slået op i august. Hold øje med vores hjemmeside for opdateringer.