Spring til indhold

Ambassaden i Budapest søger en
praktikant til foråret 2018

Ambassaden tilbyder en ulønnet praktikstilling i den politiske og økonomiske afdeling. Praktikantstillingen er for en periode på 6 måneder og forløber fra den 1. februar 2018 til den 31. august 2018. Ansøgningsfristen er den 15. september 2017.

Ungarn har i de seneste år markeret sig på den europæiske politiske scene med klare holdninger på områder som migration, fremtidens EU-samarbejde og forholdet til Rusland. I juli 2017 overtog Ungarn formandskabet i den centraleuropæiske sammenslutning V4 (Polen, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn), der udgør et vigtigt forum for samarbejde og politikudvikling blandt de fire Visegrad-lande. I foråret 2018 skal ungarerne til valgurnerne, og valgkampen er allerede nu på vej ind i den afsluttende fase. En splittet opposition arbejder på at etablere en fælles front, der vil kunne udfordre premierminister Orbán og regeringspartiet Fidesz, der har siddet på magten siden 2010. Kort sagt tegner det kommende forår til at blive en særdeles interessant periode såvel indenrigs- som udenrigspolitisk.

Under opholdet vil praktikanten få mulighed for at arbejde selvstændigt med politiske problemstillinger og dagsaktuelle samfundsforhold bl.a. relateret til EU og NATO. Herudover vil praktikanten få lejlighed til på nært hold at følge de store politiske, økonomiske og sociale udviklinger der sker i det ungarske samfund, herunder ikke mindst parlamentsvalget. Endelig vil praktikanten få indblik i, hvorledes den danske udenrigstjeneste arbejder. 

Praktikant med fokus på politik og økonomi

Praktikanten kommer til at beskæftige sig med opgaver inden for ambassadens generelle arbejdsområde med særlig fokus på varetagelse af Danmarks udenrigspolitiske og økonomiske interesser samt bilaterale forhold til Ungarn. Arbejdsopgaverne vil bl.a. omfatte:

  • Løbende medieovervågning af Ungarns politiske, økonomiske og sociale forhold.
  • Assistance ved udarbejdelse af ambassadens indberetninger om interne politiske og økonomiske forhold, parlamentsvalget samt ungarske holdninger relateret til bl.a. EU og NATO.
  • Bidrage til planlægning og gennemførelse af besøg fra Danmark, herunder eventuelle ministerbesøg.
  • Medvirke til besvarelse af henvendelser om danske samfundsforhold.
  • Deltagelse i møder, briefinger, konferencer og andre arrangementer.
  • Bistå ved tilrettelæggelse og gennemførelse af besøg i Ungarn fra danske foreninger, gymnasieklasser, universiteter mm.

Kvalifikationer
Ansøgere skal være i gang med en samfundsvidenskabelig eller anden relevant uddannelse på kandidatniveau. Praktikanten må endnu ikke have færdiggjort en akademisk uddannelse på MA-niveau. Godt kendskab til IT samt gode skriftlige og mundtlige kundskaber på dansk og engelsk forudsættes. Endvidere forventes det, at praktikanten er udadvendt og har gode kommunikative evner.

Praktiske oplysninger
Ifølge gældende regler vil ambassaden ikke kunne yde vederlag for praktikantens arbejde.
Der refunderes dog dokumenterede udgifter (fx til rejse ved tiltrædelse og ophør af praktikopholdet, vaccinationer, bolig, forsikringer, lokal transport samt andre typer af udgifter, der knytter sig til praktikopholdet) efter regning inden for en månedlig beløbsgrænse på DKK 2.500. Ambassaden kan endvidere være behjælpelig med at finde en bolig.

 

Har du yderligere spørgsmål, kan du rette henvendelse til Daniel Holm Woods (daniwo@um.dk) eller til nuværende praktikant Anna Trillingsgaard (anntri@um.dk).

 

Ansøgning, CV, karakterudskrift og eventulle udtalelser sendes som en samlet PDF-fil, og skal være ambassaden i hænde senest den 15. september. Den bedes stilet til:

 


 

Royal Danish Embassy
Att: Daniel Holm Woods
Email:
budamb@um.dk  

Határőr út 37
H-1122 Budapest XII
Hungary
Tlf.
+ 36 1 487 9000
Fax. + 36 1 487 9045
Web:
www.ungarn.um.dk

 

Stillingsopslaget for en ny praktikant i efteråret 2018 vil blive slået op i februar. Hold øje med vores hjemmeside for opdateringer.