Spring til indhold

Økonomiske nøgletal

(Hvis ikke andet er angivet, er data opgivet i procent. Forrige år = 100%)

 2012

2013

2014 

Befolkning (i tusinder)

 9,917.5

9,889.2

9,864.4

Arbejdsløshed, %

10.6

9.8

7.6

BNP per indbygger, USD

12,799.6

13,494.9 

13,907.8

Nominelt BNP, mio. USD

126,938.4

133,450.5

 137.193.4

BNP, real årlig vækst, %

 -1.5

1.7

 3.6

Statslig budgetbalance, % af BNP

-2.3

-2.5

-2.6

Statsligt forbrug, nominal, % af BNP

20.1

19.9

20.1

Forbrugerpriser, gennemsnitlig årlig stigning

5.0

0.4

-0.9

Udenlandsk direkte investering, mio. USD

 -2,744.8

 -1,305.9

-451.5

Kreditvurdering, gennemsnit (20 = højeste)

 9.9

 9.7

 9.7

OE risikoindeks (100 = højeste risiko)

48.5

48.4

48.2

Politisk stabilitet, risikovurdering (7 = lavest risiko)

4.7

4.8

4.8

Regulatorisk risikovurdering (7 = lavest risiko)

6.0

6.0

6.0

Handelskredit risikovurdering (7 = lavest risiko)

3.0

3.0

3.0

Korruptionsperception, indeks (100 = lavest korruption)

55

54

54

Kilder: Statistical Office of the European Communities, Eurostat, Hungarian Central Statistical Office, International Monetary Fund, World Bank, Worldwide Governance Indicators, Fitch, Standard & Poor, Moody’s, Coface, ONDD (Belgian Export Credit Agency).

 ________________________________________________

Eksport/import med Danmark

 

Eksport

 • Ungarn var Danmarks 25. største eksportmarked (varer) i 2014
 • Eksport af varer til Ungarn havde en værdi på 4,3 milliarder DKK i 2014, lig med 0,70% af den totale danske vareeksport
 • Vareeksport til Ungarn steg med 23,1% i 2014 ift. 2013.
 • Den varegruppe som havde den højeste eksportværdi i 2014 var generel industrielt maskineri og –udstyr, samt maskinreservedele (683 mio. DKK)
 • Serviceeksporten til Ungarn udgjorde i 2013 1,3 milliarder DKK (havtransport udgjorde 541 mio. DKK)
 • I de første tre måneder af 2015 var værdien af dansk vareeksport til Ungarn 1,0 mia. DKK, hvilket er en stigning på 14,1% ift. samme periode i 2014 (940 mio. DKK)

Import  

 

 • Import af varer fra Ungarn udgjorde i ale 4,7 milliarder DKK i 2014, hvilket var en stigning på 6,8% ift. 2013.
 • Den varegruppe som havde den største importværdi i 2014 var generel industriel maskineri og –udstyr, samt maskinreservedele (736 mio. DKK)
 • Import af services fra Ungarn udgjorde i alt 1,1 milliard DKK i 2013 (havtransport udgjorde 280 mio. DKK)
 • I de første tre måneder af 2015 udgjorde import af varer fra Ungarn 1,1 milliard DKK, hvilket var et fald på 1,3% ift. samme periode i 2014 (1,1 milliard DKK).


Direkte investeringer

 • Danmarks direkte investeringer i Ungarn udgjorde 4,9 milliarder DKK ved udgangen af 2013
 • Ungarns direkte investeringer i Danmark udgjorde 2,0 milliarder DKK ved udgangen af 2013

   

  Tabel 1: Danmarks handel med Ungarn siden 2010 (varer)

   Mio. DKK    2010   2011 2012  2013 

  2014

  Jan.-mar.

  2014

  Jan.-mar.

  2015

   Eksport  3021  3312  3543  3527 4343 940 1073
   Import  3306  3672  4334  4423 4723 1124 1109

   

   

  Tabel 2: Største eksportkategorier i 2014

  Eksportvarekategori 

  Volumen (mio. DKK) 

   Vækst ift. 2013

   Generel industrielt maskineri og –udstyr, samt maskinreservedele  683  -9,2%
   Medicinale og farmaceutiske produkter  558  21,4%
   Petroleum, petroleumsprodukter og relaterede materialer  446
   Elektrisk maskineri, apparater og instrumenter, samt elektriske dele  336  54,2%
   Plastic i ikke-grundform  266  13,5%
  Total vareeksport til Ungarn 4343 23,1%

   

  Kilder: Statistic Denmark, 9 juni 2015