Spring til indhold

Forretningskultur

Her kan du læse om forretningskulturen i Ungarn, bl.a. om mødekulturen, påklædning og sproglige barrierer.

Omgangsform

Omgangsformen i Ungarn er mere formel end den danske norm og man bør indledningsvist holde sig til en høflig tiltaleform. Ungarske navne står med efternavnet først og i kommunikationen mellem forretningsforbindelser er tiltaleformen titel og efternavn. Eksempelvis er den akademiske doktor- titel ganske udbredt og bør benyttes overfor indehaveren i den indledende kontakt. Man giver hånd når man mødes og når man skilles og man bør indledningsvist undgå du-form. Det er vigtigt, at mødeaftaler nøje overholdes, og der bør medbringes visitkort på engelsk eller tysk. Der lægges vægt på korrekt påklædning (jakke og slips/pæn dragt er tilrådeligt).

Disciplin og en seriøs tilgang til tilværelsen er et ungarsk særkende. Det indebærer, at ungarske kontakter ofte giver indtryk af at være tilbageholdende eller undertiden endog uvenlige. Meget ofte vil et nærmere bekendtskab afsløre, at det på ingen måde er tilfældet. Når først isen er brudt, vil man opdage at omgangsformerne ikke adskiller sig væsentligt fra de danske.

Påklædning

Påklædningen hos folk vil afhænge af hvilken virksomhedstype de arbejder for. Dog er man i ungarsk erhvervsliv generelt set mere formel, end tilfældet er i Danmark. Eksempelvis vil ledelsen og (højere) funktionærer altid være iført jakkesæt/spadseredragt. Det gælder især, hvis de pågældende begiver sig til arrangementer uden for virksomheden. Det vil derfor som oftest blive forventet, at den danske forretningsforbindelse vil være iført jakkesæt/ spadseredragt, når man mødes i forretningsmæssig sammenhæng.

Sammenkomster og arrangementer

Ved invitationer til receptioner eller middage medbringes ofte en gave såsom blomster til værtinden – og gerne en flaske til værten. Samtaleemner omfatter typisk privatisering, investeringer, lovgivning, EU-medlemskabet, uddannelse m.v. Man taler i Ungarn gerne om penge, velstand, religion og politik, men som udlænding skal man undgå kritik af landets forhold og hellere tale om mad, vin, musik og andre kulturelle emner.

Mødekultur

Påpasselighed er en ungarsk dyd i forretningsmæssig sammenhæng. Det kommer bl.a. til udtryk derved, at der gøres meget ud af mødeforberedelsen. Den samme egenskab bliver forventet af forretningsforbindelser. Aftaler bør altid bekræftes skriftligt. Det er vigtigt at overholde mødetidspunkter, selvom ungarere er mindre disciplinerede på det punkt. Vær på forhånd opmærksom på, om din samtalepartner har besluttende myndighed.

Sproglige barrierer

Sproget er nok den største barriere for erhvervsmæssig kontakt. Udenlandske sprog tales kun i begrænset omfang, så afklar inden mødet hvilke sprog der kan forhandles på. Mest udbredte fremmedsprog er engelsk og tysk. Generelt set forventes man at kunne kommunikere på tysk med tysktalende forretningsforbindelser. Det fremmedsprog der nyder størst udbredelse er dog engelsk.