Spring til indhold

The Trade Council

The Trade Council er den del af Udenrigsministeriet, som løser opgaver for private virksomheder inden for eksport, internationalisering og investeringsfremme.

Globaliseringen er en af de væsentligste udfordringer for Danmark i disse år. Dansk erhvervsliv har gode forsætninger for at placere sig stærkt, men det kræver en målrettet indsats fra både virksomheder og den offentlige sektor.

The Trade Councils arbejde bidrager til, at danske eksportører får de bedst mulige betingelser for at klare sig i den internationale konkurrence og til, at udenlandske virksomheder vælger at etablere sig i Danmark.

The Trade Council skaber værdi, vækst og viden for Danmark gennem global rådgivning og partnerskaber.

The Trade Councils arbejde handler derfor om værdiskabelse på to niveauer: For den enkelte virksomhed og for det danske samfund som helhed. Det overordnede mål er at bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark ved årligt at hjælpe danske virksomheder til mereksport og skabelse af videntunge arbejdspladser gennem udenlandske investeringer. Hertil kommer at virksomhederne skal opleve høj eller afgørende værdi i rådgivningen.

The Trade Councils bestyrelse er sammensat af aktive erhvervsfolk med international erfaring, som repræsenterer en bred vifte af brancher og små og store virksomheder. Formålet er at sikre et tæt samspil mellem dansk erhvervsliv og The Trade Council.

 

Kontakt os:

Balázs Szendrei

(Eksportrådgiver)
Tlf: +36 1 487 9019
E-mail: balsze@um.dk

Kontakt:

The Trade Council 
Den Danske Ambassade i Budapest
Határőr út 37
H-1122 Budapest
Hungary

Tlf: (+36 1) 487 9000
Fax: (+36 1) 487 9045