Spring til indhold

Bevarelse af dansk statsborgerskab - ændring vedrørende tidspunkt for indgivelse af ansøgning

09.07.2014  09:56
Ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab bør indgives mellem det fyldte 20. og 21. år henset til sagsbehandlingstiden i Justitsministeriets Indfødsretskontor. Der henvises i øvrigt til Justitsministeriets hjemmeside: http://www.justitsministeriet.dk/arbejdsomr%C3%A5der/statsborgerskab/danske-statsborgere/bevarelse-af-dansk-statsborgerskab