Spring til indhold

Stærk interesse i Budapest for nordisk bæredygtighed

22.04.2015  09:17
Mandag d. 20/4 afholdt den danske ambassade i Ungarn, i konstruktivt samarbejde med den norske, svenske og finske ambassade, et særdeles vellykket seminar om nordiske bæredygtighedsmodeller.

Seminaret, der fandt sted inden for rammen af det danske formandskab for Nordisk Ministerråd, blev modereret af ambassadør Tom Nørring.

Fem prominente nordiske talere zoomede ind på forskellige nordiske aspekter af bæredygtighed – miljømæssig bæredygtighed, social bæredygtighed, bæredygtig virksomhedskultur, økonomisk bæredygtighed og endelig politisk bæredygtighed. Der blev hermed sat fokus på betydningen af en holistisk tilgang til bæredygtighed, samt på mulighederne for at skabe positive synergieffekter. Alt sammen som inspiration for Ungarn.

Den danske taler, MF Steen Gade (SF), brændte virkelig igennem med sine budskaber om potentialet for økonomisk vækst gennem grøn omstilling og øget energieffektivitet, og var med til at sætte dagsordenen for den efterfølgende livlige debat.

Et bredt udsnit af ungarske meningsdannere og politiske beslutningstagere deltog i seminaret, herunder to tidligere udenrigsministre, flere politikere, NGO'er, repræsentanter fra ministerier og universitetsverdenen, samt diverse medier.

Allerede nu har den stærke interesse i seminaret og de nordiske modeller affødt en række artikler og interviews med både ambassadør Tom Nørring og Steen Gade i de ungarske medier – både radio, dagblade, fagmagasiner og internetmedier.

Seneste nyt

    Se alle